Antallet af kræftpatienter stiger

I løbet af de seneste ti år er der samlet set sket en stigning i antallet af nye kræfttilfælde på 18,7 pct. for mænd og 10,2 pct. for kvinder.

Og antallet af kræftpatienter forventes at fortsætte med at stige. En fremskrivning viser, at antallet af kræftdiagnoser forventes at stige med yderligere 15 pct. frem til 2029 alene på grund af den forventede befolkningsudvikling.

Det viser en fremskrivning i en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse.

– Det stigende antal kræftpatienter betyder, at vores sundhedsvæsen skal indrette sig på at behandle stadig flere kræftsyge. Der tegner sig desværre et behov for flere pladser til både sengeliggende og ambulante kræftpatienter, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Jesper Fisker understreger, at det stigende antal kræftpatienter ikke er ensbetydende med, at risikoen for at få kræft stiger. Når man tager højde for alderssammensætningen i befolkningen, er risikoen for at få kræft i store træk uændret over tid. Vores levealder er stigende – og jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at få kræft. Næsten halvdelen af dem, der får kræft, er fyldt 70 år.

Søndag den 16. august går flere tusinde frivillige fra Kræftens Bekæmpelse fra dør til dør for at samle penge til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Indsamlerne opfordres til at bruge mundbind. Samtidig foregår der i år også en digital indsamling.

Forfatter

Related posts

Top