Anbefalinger skal styrke yderområderne digitalt

Efter at have været på en miniturne rundt i de danske yderområder, står det klart for Landdistrikternes Fællesråd og Google, at Danmark, herunder i særdeleshed yderområderne, har brug for et digitalt løft.

På turen rundt i landet har Landdistrikternes Fællesråd og Google både talt med politikere, virksomheder og borgere. Det er nu mundet ud i 12 anbefalinger, som idag bliver overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup. Anbefalingerne skal sikre, at Danmark, også uden for de store byer, er rustet til den digitale verden, vi lever i samt den fremtid, der venter os.

De 12 anbefalinger

Styrkelse af kompetencer
– Nationale, korte og værktøjsbaserede kursusforløb målrettet virksomhedsejere og ledere.
– Efterspørgselsdrevet opkvalificering af ledige med lang, mellemlang og kort uddannelse målrettet virksomhedernes digitaliseringsbehov.
– Brancheorienterede digitale vækstforløb for produktionsvirksomheder.
– Målrettet efteruddannelse i digitale færdigheder hos personale, herunder personale inden for administration og kommunikation.

Adgang til kapital
– Kapital målrettet digital omstilling af ’modne virksomheder’, lige fra detailhandlen til smedemesteren.
– Støtte til etablering og drift af lokale virksomhedsnetværk som vidensdeling og vækstdrivere.
– Kapital til ansættelse af kvalificeret arbejdskraft til at drive og understøtte den digitale omstilling af virksomhederne uanset branche og postnummer.
– Den digitale omstilling bremses bl.a. af at en række virksomheder finder det svært at skaffe kapital til omstillingen. Det skal være lettere.

Styrkelse af detail og infrastruktur
– Sikring af god digital infrastruktur til at understøtte details vækstpotentiale, herunder specielt tilstrækkelig bredbåndsdækning.
– Digitalt kompetenceløft af medarbejdere i detailhandlen
– Målrettede, længere digitaliseringsinitiativer til detailhandlen, som motiverer, informerer og giver konkrete færdigheder inden for e-handel, online synlighed og multichannel.
– Oplysning til mindre butikker om muligheder ved e-handel gennem succeshistorier og cases.

Forfatter

Related posts

Top