Aktiv seniorpolitik fastholder årtiers erfaringer på Mors

Et stigende antal medarbejdere i byggeriet nærmer sig med hastige skridt pensionsalderen, og mange har de kommende år mulighed for at trække sig tilbage. Antallet af lønmodtagere i bygge- og anlægsbranchen i alderen 55 år og opefter er nemlig steget med 31 procent de seneste fem år, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Branchen kigger derfor ind i et omfattende videnstab, hvor adskillige års erfaringer og kompetencer går tabt.

Den samme udvikling gør sig gældende hos vinduesproducenten Outrup Vinduer & Døre i Nykøbing. Her er 12 ud af virksomhedens 149 medarbejdere over 60 år, mens 34 ansatte er mellem 55 år og 60 år, hvilket i alt svarer til 31 procent af den samlede medarbejdergruppe, der snart har mulighed for at trække sig tilbage. Det er dog ikke et tilfælde, at vinduesproducenten har et stort antal ældre medarbejdere ansat. Her arbejder man nemlig aktivt på at fastholde virksomhedens grå guld:

– Vi vil gerne påskønne vores ældre medarbejdere for mange års tro tjeneste, og vi er ofte villige til at strække os langt for at holde på dem. Derfor har vi lavet en seniorpolitik, der rummer en række fleksible løsninger, som kan tilpasses efter den enkelte medarbejders behov og ønsker. Det kan være alt fra at sænke antallet af arbejdstimer, så de får en ekstra fridag, til at tilpasse arbejdsopgaverne, så den pågældende medarbejder for eksempel undgår sæsonarbejde, fortæller direktør, Henrik Nyby, og fortsætter:

Direktør Henrik Nyby sammen med den 70-årige Svend Pedersen. Pressefoto

– Og her skyldes ønsket om at fastholde den ældre generation ikke, at vi har svært ved at rekruttere nye medarbejdere. Vi vil derimod gerne holde på dem fordi, de sidder med en unik og dyrebar viden, som de har opbygget gennem deres mange år på arbejdsmarkedet, og som derfor kan være svær at erstatte. Det er således rigtig vigtigt for os at holde på deres kompetencer, og her er trivsel et vigtigt parameter – for en høj trivsel giver nemlig lysten til at tage et par år mere på arbejdsmarkedet.

70-årig still going strong
En af vinduesproducentens medarbejdere, der er trådt ind i pensionsalderen, er Svend Pedersen på 70 år. Han arbejder som produktudvikler hos Outrup og har derudover 40 års erfaring i vinduesbranchen på bagen.

– Jeg er ’still going strong’ og vil helst ikke undvære mit arbejde. Jeg holder nemlig meget af mine arbejdsopgaver, som er udfordrende og motiverende, og så har jeg det rigtig godt med mine gode kolleger og trives i det arbejdsmiljø, vi har her hos Outrup. Mit arbejde betyder således meget for min livskvalitet, og det er i sidste ende – tror jeg selv – godt for mit helbred, fortæller Svend Pedersen, som for et par år siden fik tilbudt en mere fleksibel ansættelsesordning og i dag arbejder 30 timer om ugen.

Svend Pedersen har arbejdet hos Outrup i 13 år og er i dag med til blandt andet at udvikle nye produkter til virksomhedens kunder og lave energiberegninger på vinduesløsningerne. Og alt det sætter han pris på at kunne fortsætte med, så længe lysten og helbredet rækker:

– Outrup har virkelig været imødekommende, og vi fandt hurtigt frem til en ordning, der passede begge parter. På den måde kan jeg bevare kontakten til arbejdsmarkedet, mens jeg snuser lidt til tilværelsen som pensionist. Det passer mig rigtig godt, og det har givet mig mod på at blive ved, slutter Svend Pedersen.

Svend Pedersen, som er bosat i Thy med sin kone, sidder desuden med kontakten til virksomhedens træleverandører og er således med til at sikre, at det, som Outrup Vinduer & Døre anvender, er af højeste kvalitet.

Forfatter

Related posts

Top