Åbent brev til Miljøminister Lea Wermelin og miljøministeriet

Åbent brev til Miljøminister Lea Wermelin og miljøministeriet af Ulla Vestergaard (A), borgmester i Thisted Kommune

Kære Lea

Et flertal i Folketinget har besluttet, at der skal oprettes et antal naturnationalparker i Danmark, herunder er der stadig 2 i spil i Thisted kommune ved Vester Thorup og i Nationalpark Thy.

At I har planer om, mod de flestes vilje i Thy, at oprette naturnationalparker, er vi lodret uenige i og vil gerne sige NEJ TAK til Naturnationalparker. Til gengæld vil vi gerne sige ja tak til at arbejde videre med Nati-onalpark Thy og andre områder, der kan bidrage til at passe på vores klima og miljø.

Vi vil gerne arbejde benhårdt for endnu flere områder med biodiversitet, men vi ønsker ikke indhegning og nogle af de ting, der ellers følger med ”titlen” Naturnationalparker.

Vi har et helt unikt brand i Nationalpark Thy. Et brand vi heroppe har fået skabt efter mange års målrettet samarbejde, hvor landbrug, naturorganisationer, erhverv, borgere og kommunen i fællesskab har fundet løsninger til at passe på vores natur, og holde fast i den autenticitet, der knytter sig til naturbeskyttelsen. Samtidig har vi mange eksempler på markedsføring, der har taget udgangspunkt i nationalparkens unikke egenskaber. Vi kender nok alle eksempelvis ELSK, Porseøl, Bakkedal og Hanstholm Køkken. Det helt unikke brand vil vi gerne holde fast i.

Vi har tradition for samarbejde og villighed til at opnå konsensus, når nyt skal opstå. Vi brugte over 4 år på, at alle interessenter, herunder landbrug, interesseorganisationer og befolkning kunne se sig ind i en natio-nalpark-konsensus.

Vi har senest via Klimaalliancen Thy (KAT) haft et samarbejde mellem forsyningsvirksomheder indenfor vand, varme, el, landbruget og DI, Fiskeriet og Thisted Kommune, hvor vi har lagt hånden på kogepladen på, at vi i Thisted kommune vil nå samlet i mål med en 70% CO2 reduktion i 2030. Det kan vi og det vil vi, fordi vi rykker sammen og løser den bundne opgave, det er at passe på vores klima.

Vi ønsker ikke en udvanding af brandet Nationalpark Thy, der med høj sandsynlighed vil ske ved oprettelsen af naturnationalparkerne.

Giv os tid! Ikke blot 2 måneder, men i stedet 2 år. Lad os vise, at vi kan lave og udrulle en plan for øget bio-diversitet. En plan lavet i samarbejde med alle – og så skal vi nok levere.

Giv os økonomi til at drive den udvikling på klimadagsordenen.

Giv os mulighed for at beholde vores helt særegne brand i Nationalpark Thy.

Vi kan, vi vil og har over tid bevist, at vi leverer, når vi bare får muligheden.

For er der noget thyboer kan, så er det at finde fælles løsninger.

Jeg håber, at mange vil møde op til jeres planlagte ture d. 1.11 kl. 14-16 ved Isbjerget, og den 10.11 kl. 14-16 ved Vester Thorup, så I kan høre borgernes bekymringer og dermed også et massivt nej tak til en naturnationalpark.

Foto: Bertel Bolt

 

Forfatter

Related posts

Top