9,4 mio. kr. ekstra til social- og sundhedsområdet

Fokus på stabilitet i driften, udvikling i velfærden og stærkere fokus på grøn omstilling. Det er hovedtrækkene i det budget for 2020, kommunalbestyrelsen Thisted vedtog tirsdag aften.

Demografien, eller befolkningssammensætningen, i Thisted Kommune ændrer sig. Derfor fokuserer budgettet på at investere i social- og sundhedsområdet, samtidig med der skal ses nærmere på, hvordan opgaverne på området kan løses endnu bedre i årene fremover.

Helt konkret betyder det, at social- og sundhedsområdet bliver tilført 9,4 mio. kr. i 2020, samtidig med at der skal ses nærmere på udviklingen af området i årene derefter.

På børne- og familieområdet ændrer demografien sig også. Der vil på lang sigt være et faldende børnetal. Derfor vil forligskredsen imødese denne udvikling ved også her at se på, hvordan ressourcerne kan anvendes endnu bedre, og for at styrke serviceniveauet i skole- og dagtilbud.

Grøn omstilling
Der er en politisk ambition om et øget fokus på grøn omstilling i Thisted Kommune, i forhold til energi, ressourcer, fødevarer og øvrige forbrugsvarer.

Foto: Ulla Vestergaard

Det gælder også genanvendelse, og her har Thisted Kommune etableret genbrugspladser i Hanstholm og Thisted efter en standard, som giver mulighed for adgang døgnet rundt, hele ugen – en standard, som understøtter strategien om fremtidig genanvendelse. Derfor skal der planlægges en ny genbrugsplads i Hurup, som forventes at kunne tages i brug i starten af 2021.

Derudover skal der ses på muligheder for en anden anvendelse af inderhavnen i Thisted til eksempelvis boliger, erhverv og rekreativt område. Borgere og virksomheder bliver inddraget i arbejdet.

Den samlede budgetforligstekst kan ses på Thisted Kommunes hjemmeside.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top