1. spadestik taget til 30 kr. mio. dyr udvidelse

Borgmester Ulla Vestergaard (A) og bestyrelsesformand Verner Jensen tog i dag første spadestik til den 30 mio. kroner dyre udvidelse af Thisted Bryghus, der skal ruste det lokale bryggeri til fremtiden.

– Tiden er nu kommet til at få skiftet vores brygværk, der har mere end 60 år på bagen og har brygget fantastisk godt øl gennem mange, mange år. Det nuværende anlæg er slidt og det er også her, vi har vores flaskehals: vi har udfordringer med at få brygget det øl, vi har brug for, fortæller Adm. direktør Aage Svenningsen.

Thisted Bryghus bygger en ny bygning, der skal indeholde maltlager, brygværket og der gøres samtidig plads til procesområdet, som dog først etableres i næste fase. I bygningen etableres der en gangbro således, at bryghusets gæster får mulighed for at opleve, hvordan Thisted Bryghus brygger godt øl.

Lokale håndværkere
Bygningen kommer til at tage sig ud som en moderne industribygning, men med respekt for de nuværende gamle bygninger samt respekt for Thisted Bryghus’ placering i byen.

– I samme ombæring får vi tilpasset parkeringsforholdene, da vi sammenfletter de to nuværende parkeringspladser, der ejes af Thisted Kommune og Thisted Bryghus, til én stor parkeringsplads. Der bliver ligeledes etableret to parkeringspladser til elbiler samt holdeplads til to busser, fortæller Aage Svenningsen.

Og det er lutter lokale håndværkere, der skal stå for byggeriet.

– Fra vores side, har vi haft et ønske om at bruge lokale rådgivere, lokale håndværkere og lokal finansiering, og dette er lykkes, slår Aage Svenningsen fast.

Det er P+P arkitekter, der har stået for tegning af bygningen samt foretaget licitationen og som står for totalrådgivning af bygningen. BC Byggerådgivning v/Kim Bislev har varetaget opgaven med parkeringspladsen. Cbrew v/Carl Nielsen, har hjulpet med udarbejdelse af masterplan samt udvælgelse af det nye brygværk.

Det nye brygværk forventes taget i brug den 1. december 2019.

Følgende virksomheder er udvalgt til byggeriet:
Råhus-entreprise : HMN A/S, Thisted
Tømrer-entreprise : Tømrerfirma Anders Andersen A/S, Hanstholm
Tagdæknings-entreprise : KN Tagdækning A/S, Thisted
Smede-entreprise : Sundby Trapper A/S, Erslev Mors
VVS-entreprise : Handest VVS, Thisted
El-entreprise:Thisted El-forretning, Thisted
Maler-entreprise : Malermester Henning Kristensen, Thisted

Finansiering: Sparekassen Thy

Forfatter

Related posts

Top