Vi er blevet bedre til at sortere affaldet

Det går fremad med sorteringen af affald hjemme hos borgerne. Den seneste affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at 48 procent af husholdningsaffaldet bliver sorteret. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor tallet var 46 procent.

Det viser en ny affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen.

Men der er et stykke vej endnu, hvis målsætningerne skal opfyldes.

Med regeringens grønne klimaudspil for affald er der en målsætning om, at 80 procent af dansk plastikaffald skal ud af forbrændingen. Samtidig har EU sat en målsætning om, at vi i 2030 skal genanvende 60 procent af det husholdningslignende affald, 70 procent af emballageaffald og 55 procent af plastikemballageaffald.

Husholdningslignende affald dækker blandt andet over madaffald, plastik, glas, jern og metal og træ.

I den nye affaldsstatistik kan man også læse, at mængden af husholdningslignende affald i Danmark er faldet fra 823 kg pr indbygger i 2017 til 816 kg pr indbygger i 2018. Faldet ses primært i haveaffaldet, og skal formentlig ses i lyset af den meget tørre sommer i 2018.

Samtidig viser statistikken, at der produceres en mindre mængde storskrald end i 2017, og det kan indikere, at der bliver genbrugt mere.

Forfatter

Related posts

Top