Vestervig gør klar til ny privat- eller friskole efter visionsløse skolelukninger

Det får så store konsekvenser, at et flertal i Thisted Kommunalbestyrelse i aftes besluttede at lukke Vestervig Skole, at en gruppe borgere nu går i gang med at etablere en privat- eller friskole fra skoleåret 2024/25. Borgerne i Vestervig nægter nemlig at lade kommunalbestyrelsen lukke deres lokalsamfund.

– Visionsløst ud over alle grænser og et billede af en kommunalbestyrelse, der nægter at gøre op med den forældede økonomiske silotænkning der praktiseres i kommunerne, hvor man ikke kigger på den samlede kommunekasse som én kasse – og heller ikke er i stand til at udvise det mod, det vil kræve at tænke anderledes. Nogle kommunalpolitikere, der siger et i valgkampen, og gør noget andet efter valget og som dermed fremstår totalt utroværdige. Kommunalpolitikere der ønsker en centralisering af alt i Thy i Thisted på trods af, af kun 1/3 af Thys borgere bor i Thisted. Det er, udover en enorm skuffelse og frustration, noget af det vi står tilbage med efter beslutningen, siger Henriette Blander Steffensen, der er formand for Skolebestyrelsen i Vestervig.

Hun mener, at Vestervig Skole, i denne proces, aldrig var tiltænkt en reel chance

– Udvalgsformand Peter Larsen (V) har været imod, at der skulle drives skole i Vestervig og har jo ikke ønsket at føre en reel debat med borgerne omkring det her. Derfor er alle nuancer heller ikke kommet på bordet. Vi forstår ikke, hvordan man på den her måde, som ansvarlige politisk valgte medlemmer af Thisted Kommunalbestyrelse, kan se sig selv i en proces, der er kørt fuldstændigt af sporet ikke mindst på grund af flertallets ageren i den her sag. Alle politiske partier kendte til skolernes situation under valgkampen. Det er ikke nyt stof, påpeger Henriette Blander Steffensen og fortsætter:

– Tidligere tiders princip om ordentlighed i kommunalbestyrelsen, hvor man siger noget i valgkampen og lægger en retning inden et valg, også er det man gør efter et valg, tager man i den grad afsked med i denne sang, påpeger Henriette Blander Steffensen.

Ny skole på vej
Arbejdet med at skabe den nye skole bliver sat i gang allerede onsdag.

– Vi forventer at indkalde alle forældre og kommende forældre til et informationsmøde i starten af august. Vi skal have afdækket opbakningen til en privat- eller friskole, der bliver for alle i Sydthy, der måtte være interesserede, og så skal vi have skabt det økonomiske fundament. Her er vi fortrøstningsfulde, siger Henriette Blander Steffensen.

Der er dog en ikke uvæsentlig joker i spillet om et nyt privat skoletilbud.

– Det bliver spændende at se, om Thisted Kommunalbestyrelse ønsker at tryne Vesterviga totalt og sætter prisen bygningerne så højt, at vi skal bygge nyt og efterlade de gamle bygninger, som spøgelsesbygninger og en skamstøtte over en forkert beslutning, eller om Thisted Kommune har bare lidt ordentlighed i behold og trods alt bakker op om et nyt skoletilbud, der ikke er i kommunalt regi, siger Henriette Blander Steffensen.

De elever, der ikke vælger et privat skoletilbud i Vestervig, overflyttes til kommuneskolen i Hurup.

Forfatter
Top