Vandselskaber straffes økonomisk for at håndtere klimaoversvømmelser

Regeringens nye udspil, der skal få gang i løsning af klimarelaterede oversvømmelser og skybrud, forpurres af regulatoriske benspænd. Nogenlunde sådan lyder kritikken fra foreningen DANVA der er interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Regeringens udspil vil nemlig indføre en økonomisk straf, der rammer vandselskaber, hvis de løser problemerne med klimaoversvømmelser.

Skal et vandselskab f.eks. investere 100 millioner kroner i et projekt til at håndtere de stadig stigende regnmængder, så må et gennemsnitligt vandselskab på grund af effektiviseringskravet kun alt i alt opkræve ca. 82 millioner kroner fra kunderne. Da vandselskaber skal hvile i sig selv økonomisk, skal der derfor spares 18 millioner kroner på driften.

Regeringen lægger altså i sit udspil op til, at vandselskaber skal finansiere klimatilpasningsprojekter 100 procent. Tidligere skulle en kommune dække mindst 25 procent af et medfinansieringsprojekt, mens vandselskabet stod for de 75 procent.

Men denne model af medfinansieringsordningen fik investeringer i klimatilpasningsprojekter til at gå i stå, fordi kommunerne ikke kunne løfte sin økonomiske del af opgaven. Derfor skal vandselskaber nu betale det fulde beløb samtidig med, at de pålægges sparekrav for indsatsen.

– De penge, som vandselskaberne kommer til at mangle vil alt andet lige påvirke andre kerneopgaver som levering af drikkevand og afledning af spildevand. Det er ikke realistisk og vil hæmme det økonomisk ansvarlige vandselskab i at gå ind i opgaven med klimatilpasning, siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Foto: DANVA

Forfatter

Related posts

Top