Vådområde ved Jølby Nor begynder at tage form

Det nye vådområde ved Jølby Nor midt på Mors tager form. En ud af fire søer er anlagt og hele projektet forventes at være i mål i løbet af januar næste år. Det skriver Morsø Kommune på sin hjemmeside.

Vådområdet dækker i alt 418 hektar, hvoraf det forventes at cirka 183 hektar vil blive permanente lavvandede søer. På det dybeste sted bliver vandstanden cirka 1,3 meter dyb. Netop de lavvandede søer skulle gerne tiltrække store flokke af forskellige fugle.

En Limfjord i balance
Vådområdet forventes at reducere udledningen af kvælstof fra dyrkningsfalden til Limfjorden med cirka 51 ton om året. Desuden forventes en tilbageholdelse af fosfor på de periodisk oversvømmede engarealer at udgøre cirka 250 kilo om året.

Projektet er derfor et betydeligt positivt tiltag for at få en Limfjord i balance. Specielt forholdene i Dragstrup Vig, som også denne sommer oplevede iltsvind, forventes at blive forbedret.

LÆS OGSÅ:

Idag begynder anlægsarbejdet til Limfjordens største vådområdeprojekt

Foto: Morsø Kommune

Forfatter
Tags

Related posts

Top