Ustabilt internet: Stærekasser på Mors ude af drift

Hvis de fastmonterede fartmålere, de såkaldte stærekasser, som er opstillet på Vildsundvej på Mors, ikke har blitzet når du har passeret dem skyldes det ikke nødvendigvis, at du ikke har kørt hurtigere end de tilladte 70 km/t.

Stærekasserne er nemlig ude af drift for tiden.

Udstyret i det nederste felt på stærekasserne, som normalt rummer kameraet og selve fartmåleren, er nemlig blevet fjernet.  Det bekræfter pressechef hos Vejdirektoratet Martin C. Østergaard-Nielsen:

– Det er korrekt at udstyret i stærekasserne på Vilsundvej midlertidigt er blevet fjernet. Det skyldes, at vi arbejder på at finde en mere stabil internetløsning til dem, skriver han i en mail til LimfjordUpdate.dk. I mailen svarer han ikke på redaktionens spørgsmål om, hvor længe stærekasserne har været ude af drift eller hvornår de forventes igen at kunne måle hastigheden på de forbipasserende køretøjer. Pressechefen er heller ikke i skrivende stund vendt tilbage på redaktionens opfølgende mail ligesom han ikke besvarer hverken sin fastnet- eller mobiltelefon, når der forsøges ad den vej.

Et velkendt problem
Den ustabile internetforbindelse i stærekasserne er ikke noget nyt problem. I den foreløbige evaluering af pilotprojektet med anvendelse af fastmonterede ATK (Stærekasser), som er udgivet i april måned i år, fremgår det bl.a.:

Stærekassen ved Måløv er identisk med de stærekasser på Mors. Det øverste felt indeholder fotoudstyrets blitz, mens det nederste indeholder selve kameraet og fartmåleren. Foto: Vejdirektoratet

– Den trådløse netværksløsning, der er etableret til stærekasserne, virker langt de fleste steder tilfredsstillende. Der er dog huller i dækningslandkortet, der betyder, at enkelte stærekasser mister netværksforbindelsen og derved ikke kan eller har svært ved at få overført data til Rigspolitiet via den centrale server i Vejdirektoratet. Det har vist sig at være svært at løse disse netværksproblemer med den netværksløsning, der var tilgængelig vedprojektets opstart. 

I evalueringen står der videre, at:

– Kameraløsningen består af måleudstyr (selve ’kameraet’) og en tilhørende PC, der er knyttet til kameraet, og som behandler og kommunikerer data videre. Begge dele er placeret i stærekasserne, og har som nævnt vist sig at være en løsning, der godt kan fungere. Det har dog vist sig, at PC’en ikke på alle punkter egner sig til at være placeret i en stationær stærekasse. Der er der opstået tekniske problemer, som er lette at løse, når kamera og PC er placeret i en fotovogn, men sværere at løse i en stærekasse.

Som eksempel nævnes, at det “ikke sjældent” opleves, at pc’en lukker ned og stopper med at både behandle og sende billeder, når der opstår en fejl. I en fotovogn vil dette blive konstateret med det samme af operatøren, som hurtigt kan udbedre fejlen. Når udstyret derimod er placeret i en stærekasse, går der som oftest længere tid, før man opdager problemet. Dernæst skal der sendes en tekniker ud til den pågældende stærekasse.

– Udstyret fungerer derfor ikke så stabilt i stærekasser, som det gør i fotovogne, lyder en af de foreløbige konklusioner i evalueringen.

Vejdirektoratet noterer sig, at 3 ud af 20 stærekasser ikke fungerer stabilt under de eksisterende netværksforhold.

Forfatter

Related posts

Top