Uddannelse til alle – hele livet…

Læserbrev af Jens Hvid Skouboe, KV21-kandidat for Demokratisk Balance på Mors

Verden er i bevægelse. Ikke bare rundt om os, men lige her hos os selv. Derfor skal vi forberede os grundigt på de nye udfordringer og krav, der uundgåeligt møder os, hvad enten vi er arbejdstagere eller arbejdsgiver. Og derfor skal vi her på Mors sørge for, at det er nemt at dygtiggøre sig både i forhold til egne og arbejdsmarkedets behov.

I Demokratisk Balance vil vi tiltrække, uddanne og fastholde den nødvendige arbejdskraft med præcis de kompetencer, der kan medvirke til at bevare og udvikle øens arbejdspladser. Vi er således stolte over de partnerskabsaftaler, det er lykkedes Morsø Kommune at indgå i samarbejde med faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Som én blandt et fåtal af landets kommuner lever Morsø Kommune op til Folketingets krav om, at 25 % af en ungdomsårgang tager en erhvervsfaglig uddannelse.

FGU Nordvest har hovedsæde i Nykøbing og afdelinger i Thisted og Åbybro. Det er en forholdsvis ny uddannelse med hovedfokus på at hjælpe unge ind i uddannelsessystemet. Demokratisk Balance støtter op om skolens formål om at være brobygning mod arbejdsmarkedet eller uddannelse. Mange af eleverne på FGU flytter ikke fra kommunen, så det er ekstra vigtigt, at de ser kommunen som medspiller i deres kommende voksenliv.

Men også de af vore unge, der ønsker en længere og videregående uddannelse har Demokratisk Balances store bevågenhed. Vi vil arbejde ihærdigt for de bedste vilkår og udviklingsmuligheder for ungdomsuddannelserne. Morsø Gymnasiums Teater/Musik-linje og EUC Nordvests Sports College giver ikke alene herboende unge en unik uddannelse målt på kvaliteten – også unge tilflyttere fra kommuner over hele landet, drager nytte af de fagligt høje kompetencer, som sætter Mors på landkortet.

I en globaliseret verden vil arbejdsmarkedet altid efterspørge nye og opdaterede kvalifikationer hos de medarbejdere, der allerede er ansat i virksomhederne. Det vil vi understøtte gennem voksenuddannelse, for hvis ikke mulighederne for de nødvendige kvalifikationsløft er til stede, kan det bremse virksomhedernes fremdrift og udvikling. Demokratisk Balance har derfor også fokus på voksenuddannelsessystemet.

Øens mange veldrevne virksomheder efterspørger også højtuddannet arbejdskraft. Her ser vi styrkelsen af Morsø Erhvervsråd spille en vigtig rolle. Med konstant fokus på erhvervets behov, skal vi synliggøre et spændende, lokalt arbejdsmarked og samtidig intensivere samarbejdet med vores nabokommuner i bestræbelserne på at tiltrække nye borgere, så vi øger bosætningen på vores smukke ø.

Borgerne på Mors skal i fremtiden kunne tage en videregående uddannelse. Og allerhelst på Mors. Demokratisk Balance vil derfor- i tæt dialog med det lokale erhvervsliv og de omkringliggende kommuner – etablere et uddannelsesmiljø, der kan sikre en løbende opkvalificering af den tilgængelige arbejdskraft, hvor også fjernundervisning fremover bør være en realistisk mulighed.

Forfatter

Related posts

Top