Udbygning af Thy Hallen klar til første step

Siden 2016 har Thisted Kommune samarbejdet med bl.a. Thy Hallens brugere og personale om at udarbejde planer for udvikling af Thy Hallen, som hen ad vejen også er kommet til at omfatte et nyt Center for Sundhed.

Nu er der lys forude for de mange, som har bidraget med gode ideer, og har håbet på at de også vil blive realiseret.

Blandt 13 ansøgere, har projektets styregruppe nu udpeget de 5 teams, der skal have mulighed for at byde ind på første etape, som omfatter en ny multihal med bl.a. spring- og motorikfaciliteter, en udvidelse og opgradering af centerhallen samt en minihal, der evt. bliver til en ”hel” hal.

Foran de fem udvalgte teams bestående af byggefirma og dertil knyttede rådgivere forestår der nu et arbejde med at udarbejde et tilbud på at føre første etape ud i livet.

Styregruppen forventes i april at udpege et vinderprojekt, som bliver forelagt for Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Kommunalbestyrelsen skal bl.a. træffe beslutning om at frigive penge til projektet, og om den minihal, der indtil videre er besluttet, evt. skal udvides, så den også kan rumme en håndboldbane i fuld størrelse.

Du kan se hvem de 5 udvalgte teams er HER.

Illustration: P+P Arkitekter

Forfatter

Related posts

Top