Tre ting der især optager vælgerne i det Nordvestjyske

Læserbrev af Tage Leegaard, RV21-kandidat for De Konservative  

I den forløbne valgkamp op til Regionsrådsvalget har der været mange emner at diskutere, men især tre emner har været bragt op af vælgerne.

Det ene emne er forholdene for vores sygeplejersker. Rigtig mange stiller spørgsmål om deres vilkår, og der udtrykkes bekymring for sundhedsvæsenets fremtid ved udsigt til et stort frafald af personale.

Det må vi have gjort noget ved. Vi må sætte os ned og diskutere arbejdsdagen for vores personale, og der må klart skaffes flere hænder. Der må nytænkning til – og det haster. Sygeplejerskernes lønforhold må afklares. Det kan vi ikke gøre noget ved her og nu, men den skuffelse og frustration der er på gangene skal afløses af glæde og optimisme ved at fremme en tro på bedre forhold.

Det andet forhold er tilbuddet på N8 i Thisted. Her er der ikke bemanding nok til at klare efterspørgslen i alle ugens dage. Vi må og skal have skaffet den nødvendige bemanding i psykiatrien, så vi også her får et godt og nært tilbud – specielt til vore unge, som i den grad lider under ventetider og lange afstande.

Og så til sidst – alle er optaget af et velfungerende sygehus tæt på dem selv og deres pårørende. Borgerne ønsker, at der skal være mulighed for ordentlige tilbud så tæt på som muligt, og der er et udbredt ønske om at scanning, blodprøvning og røntgen er så tæt på som muligt, så man ikke skal bruge hele dage for at få stillet diagnoser.

Et nært sundhedsvæsen til gavn for borgerne står højt på min politiske dagsorden for de kommende fire år. Vi skal være bedre til at lytte til borgere og personale.

Det vil jeg arbejde på.

Forfatter

Related posts

Top