Tre foreninger peger på hinanden

Bestyrelserne for de tre landboforeninger, Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og LandboThy, har peget på hinanden som rigtig gode samarbejdspartnere.

De foreslår at de tre foreninger fusionerer til en forening. De opfordrer derfor alle medlemmer til at møde op ved deres forenings kommende generalforsamling og deltage i debatten om en fusion, – om fremtidens forening og landbrugsfaglige rådgivning.

Ønsket er at skabe en stærk politisk forening med lokal forankring. Ønsket er også fortsat at tilbyde højt kvalificeret rådgivning indenfor de nuværende kerneområder samtidigt med, at der er plads og ressourcer til at udvikle rådgivningen i takt med erhvervets behov. Til gavn for områdets fuldtids- og deltidslandmænd, og for de andre erhverv som benytter foreningerne i dag. Til gavn for medarbejderne, som vil få en endnu mere attraktiv arbejdsplads med plads til udvikling og med råderum til at prøve nye opgaver.

– Det er rettidig omhu at overveje en fusion, siger formændene Leif Gravesen, Thisted, Lars Kristensen, Skive og Morten Agger, Lemvig samstemmende i en pressemeddelelse.

Leif Gravesen, formand for LandboThy. Arkivfoto

– Ingen af os kan møde fremtidens udfordringer alene, og et samarbejde og fællesskab vil styrke vores forening og rådgivning. Vi ved, at der er mange opgaver, der skal løses før den nye forening og rådgivning er helt køreklar, men i første omgang skal der en beslutning om fusionen til.

De tre foreninger er et godt match på mange områder, både forretningsmæssigt og geografisk i området omkring Limfjorden, hvor kravene til miljøet i og omkring Limfjorden er de samme. Foreningen og rådgivningen vil være én enhed, fordelt på tre lokationer og med lokal forankring. De tre nuværende rådgivningscentre fortsætter, men både generel rådgivning og specialkompetencer vil være til rådighed i et geografisk større område.

Landboforeningens navn bliver Fjordland. Fjordland vil med sine 1700 medlemmer få en passende kritisk masse til fortsat at kunne professionalisere sit arbejde. De tre foreningers ’fusionsudvalg’, som har arbejdet med at forberede fusionen, har ansat den nuværende direktør i LandboThy, Henrik Galsgaard, som direktør for den nye forening, hvis den bliver stemt igennem.

Lemvigegnens Landboforening afholder generalforsamling den 17. maj og en ekstraordinær generalforsamling den 31. maj. Landboforeningen Limfjord og LandboThy afholder hver deres generalforsamling den 31. maj. Bliver det et ja, er den nye forening en realitet.

Foto: LandboThy

Forfatter

Related posts

Top