To ud af tre prøver af det danske grundvand er forurenet med pesticider

63 pct. af de 549 prøver af det danske grundvand, som forskningsinstitutionen Geus analyserede sidste år, indeholder rester af pesticider. Mere end hver fjerde prøve, 26. pct., overskred endda grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.

Det skriver Ingeniøren på baggrund af en ny opgørelse, som Geus i sidste uge orienterede en række interessenter om i forbindelse med offentliggørelsen af det første udkast til miljøovervågningsrapporten Novana.

Dermed tog forureningen af grundvandet et gevaldigt hop i 2018. I 2017 blev der kun målt pesticider i godt halvt så mange af boringerne i overvågningsprogrammet,, mens grænseværdien kun var overskredet i hver tiende boring.

Årsagen til stigningen skal dog bl.a. ses i lyset af, at der nu måles efter flere typer af forurening end tidligere.

Forfatter
Tags ,

Related posts

Top