Thy Teater risikerer lukning efter ny kritik

Thy Teater har for anden gang fået en kritisk evaluering fra Statens Kunstfond. Hvis det står til medlemmerne af erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget i Thisted Kommune lukker egnsteatret med udgangen af i år.

Det skriver Thisted Dagblad efter et møde i erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget tidligere på ugen.

Kritikken går bl.a. på at der bliver brugt for mange penge på gæstespil, og at egenproduktionerne samlet set ikke at leve op til det generelle niveau for egnsteatre i Danmark“. Den kritiske evaluering bør efter forvaltningens vurdering resultere i, at egnsteateraftalen ikke skal fornyes. Og den indstilling fulgte udvalgsmedlemmerne.

I det kommunale budget for i år er der afsat 3.472.900 kr. til Thy Teater. Heraf får Thisted Kommune 1.337.700 retur fra staten.

Hvis refusionen fra staten forsvinder er der altså stadig godt 2,1 millioner kroner at producerer teater for i Thy. Nu er det så op til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om hvorvidt de penge kan bruges mere fornuftigt andetsteds i kommunen.

Arkivfoto: Thy Teater

Forfatter
Tags

Related posts

Top