Thy spiser sammen mod ensomhed

Føler du dig ensom? Kender du én, der har brug for en udstrakt hånd? Eller synes du bare, at
kampen mod ensomhed er en vigtig sag? Så kom med, når Thisted Kommune holder
fællesspisning for alle borgere i Thisted Kommune i samarbejde med “March mod
Ensomhed”.

Fællesspisningerne foregår i Hannæshallen i Vesløs onsdag 28. og i Madværkstedet i
Plantagehuset, Thisted, torsdag 29. september 2022 kl. 17.45 – 20.30. Man behøver ikke at
deltage i marchen for at spise med. Prisen for aftenen er 50 kr.

Henriette Odgaard er sundhedsmedarbejder i Sundhedsfremme og forebyggelse i Thisted
Kommune og er medarrangør:
– Til fællesspisning ser vi hinanden i øjnene, og vi kan inddrage hinanden i snakken. Det hele foregår
på højskolemaner, for på den måde er der mange anledninger til at komme i snak om, hvilke
fællesskaber man enten er en del af eller kan opsøge. Det er nemmere at bryde tabuet om
ensomhed, når vi er sammen om det. Sundhedsprofilen 2021 for Thisted Kommune viser, at der er
flere, der føler sig ensomme, og stigningen ses især blandt unge 16-24 år og kvinder 25-44 år.

Programmet er:
17.45 Velkomst ved Sundhedsfremme og Forebyggelse, Thisted Kommune
18.00 Fællesspisning
19.00 Foredrag ved Patrick Cakirli (stifter af March mod Ensomhed)
20.00 Oplæg ved Boblberg (Digital Platform for fællesskaber)
20.20 Vi runder af og siger tak for i aften
Udover fællesspisningerne byder Thisted Kommune på morgenmad til deltagerne i March for
Ensomhed før afgang både torsdag 29. september kl. 7.30-8.00 på Østerild Skole og igen
fredag den 30. september fra rådhuset i Thisted. Man kan deltage i marchen og gå med, så
langt man ønsker.

– Ingen mennesker skal føle sig ensomme. Ingen skal stå helt alene uden mulighed for meningsfulde
fællesskaber. Det er målet. Den ensomme, omverdenen og kommunen – alle har vi et ansvar for at
bekæmpe ensomhed. Det er en opgave der skal løftes i fællesskab, siger Henriette Odgaard.

Forfatter
Top