Thy- og Morsingboer får billigere strøm

Nettariffen er en del af den samlede omkostning ved at drive elnettet og dækker over transporten af strøm. Tariffen opkræves af Netselskabet Elværk via elregningen. Som følge af prisudviklingen på elmarkedet, sænker Netselskabet Elværk nu nettariffen med 30% for private kunder.

– Nettab er et uundgåeligt tab af strøm, som forekommer, når strømmen transporteres rundt i elnettet, og selve nettariffen dækker den udgift, som er forbundet med tabet af strøm. Som netselskab skal vi jvf. indtægtsrammebekendtgørelsen købe strøm på markedsvilkår til at dække nettabet, og gennem 2022 har vi været nødt til at hæve nettariffen som følge af de store stigninger på elprismarkedet. Nu ser vi heldigvis en tendens i markedet til, at prisen er faldende, og så nedregulerer vi naturligvis også nettariffen til gavn for netkunderne i Thy og på Mors, fortæller Kristian Tilsted, teknisk chef i Netselskabet Elværk.

Nedreguleringen af nettariffen giver en gennemsnitlig husstand med to voksne og to børn en årlig besparelse på ca. 750 kr. Om nettariffen skal reguleres yderligere i år afhænger af den fortsatte udvikling på elprismarkedet.

– Siden 2022 har vi oplevet historisk høje elpriser, og det betyder selvfølgelig, at vi skal holde et vågent øje med udviklingen. Når det er sagt, så ligger elprisen markant lavere nu end sidste år, og det håber vi naturligvis holder ved, afslutter Kristian Tilsted.

Indtægtsrammebekendtgørelsen pålægger danske netselskaber at viderefakturere omkostningerne ved nettab til netkunderne.

Også rabat til producenter
Vindmølle- og solcelleejere mfl. kan også se frem til en økonomisk gevinst som følge af markedsudviklingen i elprisen. Fra 1. maj sparer producenterne 30% på indfødningstariffen, og igen fra 1. juli sænkes indfødningstariffen yderligere med 30%, så den samlede rabat lyder på hele 60%.

Indfødningstariffen er den pris, som anlægsejerne betaler for at levere grøn strøm ind på elnettet. Netselskabet Elværk sænker tariffen yderligere som en konsekvens af faldende elpriser, da en større del af tariffen dækker nettabet.

Reduktionen i nettariffen får ingen indflydelse på Netselskabet Elværks fortsatte indsats for at udbygge og forstærke elnettet, så det kan imødekomme den stigende elektrificering, der sker som følge af den grønne omstilling.

Forfatter
Top