Thisteds handelsliv er kommet godt gennem Corona

Dommedagsprofetierne var mange, da Coronaen sendte den lokale detailhandel i Thy til tælling for små to år siden. Nu viser en undersøgelse, som Institut for Centerplanlægning samt Urland har lavet for Realdania, at en række danske centerbyer er kommet godt ud af krisen. En af de byer er Thisted.

Butikslivet som helhed ser ud til at have klaret sig godt igennem 2021. Corona-krisen har indtil nu ikke haft større konsekvenser for mængden af fysiske butikker i handelsbyerne. Samlet er der åbnet lidt flere butikker, end der er lukket i løbet af 2021.

Dermed ser butikslivet bredt betragtet ud til igen at være ovenpå efter den chokeffekt, der ramte i foråret 2020. Det er dog ikke alle butikstyper, der har klaret sig lige godt. Særligt har butikker inden for møbler og gør-det-selv indtil nu haft exceptionelt godt salg under corona-krisen, mens for eksempel tøjbutikker har haft det betydeligt sværere.

Undersøgelse af butikslivets udvikling i otte handelsbyer

Den delvise nedlukning af Danmark – og meget af den øvrige verden – fra foråret 2020 har fået betydning for mange dele af det danske samfund. Også for handel, byliv og de langsigtede udviklingsmuligheder i bysamfund hen over landet, kan corona-krisen få stor betydning.

Med støtte fra Realdania har Urland, i samarbejde med ICP, gennemført et program for overvågning af udviklingen i detailhandlen i otte danske hovedbyer (herunder Thisted), dels med fokus på at afdække hvordan butikkerne har klaret sig gennem krisen, og dels med det formål at udvikle metoder for overvågning af detailhandelen på længere sigt.

Programmet omfatter en status for butikslivet i maj 2020, november 2020, maj 2021 og senest i november 2021 – det vil sige en status over halvanden års tid, siden den første nedlukning som følge af krisen i foråret 2020. Overvågningen omfatter i alt otte mindre (7.500-15.000 indbyggere), mellemstore (15-25.000 indbyggere) og større handelsbyer (25-75.000 indbyggere) spredt rundt i Danmark. Overvågningen omfatter alle dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter/barer samt behandlere og klinikker.

Den geografiske og størrelsesmæssige spredning i de overvågede byer gør, at der skabes et bredt indblik i, hvordan corona-nedlukningen har påvirket byerne på den korte og mellemlange bane.

Status Quo i Thisted

Thisted er med i undersøgelsen og her er situationen status quo. Der er lige så mange butikker i dag som før Coronaens indtog. Det glæder Handelschef Michael Vendelbo, der kunne have risikeret at stå med en række, lukkede butikker i Thisted by.

– vores vigtige læring har været at gentænke måden, hvorpå man sikrer en levende bymidte. For måden, man gjorde det på for to år siden, er ud dateret – men er tvunget til at se på nye løsninger

og elementer, som kan bringe liv tilbage i byen. Fx har vi i Thisted indset, at der gerne må være større events i byen, som kan tiltrække et stort publikum. Men generelt ser vi hellere, at der laves flere små ting, kampagnevideoer og bruges ressourcer på at involvere medlemmerne i større grad, så medlemmer i sig selv bliver en ressource, som vi kan gøre endnu mere brug af, siger Handelschef Michael Vendelbo.

Han ser en lys fremtiden for Thisted som handelsby.

– samarbejde er nøgleordet for, at sunde midtbyer eksisterer om 30 år. Hele dagsorden bliver anderledes, og det kan skal vi allerede arbejde hen imod nu. Hvis fx en butik lukker i et lokale, så skal man matche den rigtige butik med det præcise lokale, i stedet for blot at tænke profit og få en ny lejer til at overtage lokalet med det samme, påpeger Michael Vendelbo.

Så gør man nemlig ikke blot butikken men også byens samlede handelsliv en bjørnetjeneste.

– vi skal tænke på, hvordan lejemålet passer til butikkens koncept, placering i midtbyen og de omkringliggende butikker. Og det kræver i høj grad, at vi fornyer måden, vi håndterer tomme lokale på – vi skal i højere grad involvere lokaleejerne, siger Michael Vendelbo.

Politisk opbakning kærkommen

Han glæder sig over, at der også fra politisk hold er fokus på Thisteds og Thys fremtid som et attraktivt handelsområde.

– kommunen understøtter Thy Detailforum økonomisk for, at vi netop kan fastholde den positive udvikling Thy er inde i. En udvikling vi gerne skulle kunne sætte i et vækstgear ovenpå Coroaen og med endnu flere spændende detailhandelstilbud til vores kunderne til følge, slutter Michael Vendelbo.

Forfatter
Top