Tag Archives: Naturhistorisk Museum

Forskere frigiver ulvekort

Naturhistorisk Museum i Aarhus og Institut for Bioscience-Kalø under Aarhus Universitet har netop frigivet det seneste kort over, hvor der findes ulve i Danmark. Kortet viser de sikre fund, dvs. resultater af DNA-analyser og dokumentation fra fotos fra bl.a. vildtkameraer. Ulvene i Danmark er i hovedtræk fundet i fem områder : Thy, området mellem Holstebro

Top