Sundby Friskole lukker

Efter 23 år må Sundby Friskole og Børnehus lukke, efter det ikke er lykkes at få de afgørende 32 elever næste skoleår, som gør at skolen får statstilskud, oplyser TV Midt vest

Vi forsøger at gøre skoleåret færdigt. De knap 20 ansatte på skolen og i børnehuset fritstilles, så de kan søge andet arbejde siger formand Maria Nederby til TV Midt Vest

Forfatter
Top