Succes med samlingsted for krigsveteraner i Thy

Et mål om at forbedre krigsveteraners integration i lokalområdet når nu sin afslutning. Projekt “Hånd-i-Hånd” har givet veteraner og deres familier i Thy et samlingssted – med stor succes.

Projektet startede, da Thisted Kommune i december 2016 blev bevilget 2,8 millioner kr. af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets forsøgspulje til bedre integration af veteraner i lokalområder. Valget faldt på Aktivitetscenteret i Vestervig, da centret både havde ressourcer og lokaler til at imødekommende den efterspørgsel. Samtidigt skulle kommunen vælge et sted, hvor der i forvejen var gang i et projekt med områdefornyelse.

Desuden havde projektgruppen kendskab til et par veteraner i området, som kunne se sig selv i en arbejdsgruppe i perioden.

Projektet blev til et samlingssted
Med projekt ”Hånd i Hånd” er der skabt et samlingssted i Aktivitetscenter Vestervig-Agger for veteraner, deres familier og for de familier, hvis voksne børn er udsendt til krigsramte lande.

Målet med projektet har været, at etablere et varigt samarbejde mellem foreningslivet og veteranerne godt fra start og på den måde understøtter projektet både områdefornyelsen og indsatsen for veteranerne.

Ministeriets målsætninger for projektet er opfyldt og herfra vil det være veteranerne selv, i samarbejde med aktivitetscenteret og lokalsamfundet, som skal stå for projektet.

Læs mere om Thys veteraner på https://thyveteraner.dk/

Det to-årige projekt ”Hånd i Hånd” blev officielt afsluttet d. 31/12-18.

Foto: Forsvaret

Forfatter

Related posts

Top