Struer Kommune dropper Danske Bank

Struer Kommune har gennemført et udbud af sine daglige bankforretninger og valgt Sparekassen Vendsyssel som kommunens bank de næste fire år. Vinderen er valgt ud fra en vurdering af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Tilbuddet fra Sparekassen Vendsyssel gav Struer Kommune de laveste årlige omkostninger sammenlignet med de to øvrige banker, der bød på opgaven. Bankerne blev udover omkostninger sammenlignet på kreditvurdering og IT-løsninger og sammenlignet med en overordnet score, som faldt tydeligt ud til Sparekassen Vendsyssels fordel.

Struer Kommune har i forberedelsen af bankudbuddet desuden taget udgangspunkt i de otte governanceprincipper fra KLs bankråd – et sæt fælles forventninger til kommunernes bankleverandører, som er anbefalet af et ekspertpanel og udkom i juni måned i år.

– Det er vigtigt at kommunens økonomi, som er stor og betydende for lokalsamfundet og borgerne, bliver forvaltet godt og ansvarligt. Derfor har vi været optaget af at skabe et godt grundlag for en saglig vurdering af de indkomne tilbud, så vi kunne få den bedst mulige bank som leverandør til at forvalte denne opgave. Det mener jeg vi er lykkedes med, siger Borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget besluttede i november sidste år, at Struer Kommunes daglige bankforretninger skulle sendes i udbud i 2019, så en ny aftale kunne være på plads ved udløbet af aftalen med kommunens nuværende bank, Danske Bank.

Derfor har perioden siden været brugt på at indhente uafhængig finansiel rådgivning fra Lundgreen’s Capital, definere krav til den kommende bank og sammenligne de forskellige tilbud, der kom ind.

Sparekassen Vendsyssel overtager Struer Kommunes daglige bankforretninger fra den 1. december 2019 og har mulighed for at forlænge aftalen med kommunen med to år yderligere, når den formelt udløber efter fire år.

Foto: Anders Trærup

Forfatter

Related posts

Top