Store trivselsforskelle på de lokale folkeskoler

Der er stor forskel på hvordan folkeskoleeleverne i de enkelte kommuner trives.

Det viser helt nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Ministeriet har netop offentliggjort overblikstallene som viser elevernes generelle trivsel for sidste skoleår. Det samlede tal er målt ud fra følgende parametre: Generel trivsel, faglig trivsel, social trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration.

I hver af kategorierne har eleverne fra 4. til 9. klasse svaret på en række spørgsmål, og givet dem karaterer fra 1 til 5.

Tallene viser, et folkeskolerne i Lemvig Kommune har den højeste andel af elever som har rangeret den generelle trivsel højest når vi ser på de nordvestjyske kommuner. I den anden ende ligger eleverne i Morsø Kommune.

Lemvig Kommune
Generel trivsel: 94,3 %
Faglig trivsel: 89,7 %
Social trivsel: 96,0 %
Ro og orden: 88,8 %
Støtte og inspiration: 62,5 %

Morsø Kommune
Generel trivsel: 90,6 %
Faglig trivsel: 86,9 %
Social trivsel: 92,6 %
Ro og orden: 81,7 %
Støtte og inspiration: 65,4 %

Struer Kommune
Generel trivsel: 90,8 %
Faglig trivsel: 86,8 %
Social trivsel: 93,1 %
Ro og orden: 84,5 %
Støtte og inspiration: 61,5 %

Thisted Kommune
Generel trivsel: 94,0 %
Faglig trivsel: 89,2 %
Social trivsel: 94,8 %
Ro og orden: 87,5 %
Støtte og inspiration: 62,5 %

Kilde: Undervisningsministeriet

 

Faglig trivsel omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.

Social trivsel omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.

Støtte og inspiration omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.

Ro og orden omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Generel skoletrivsel er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.

Kilde: Undervisningsministeriet

Foto: Rolighedsskolen

Forfatter

Related posts

Top