Stor satsning på danske ærter som alternativ til kødprotein

”Klimavenlig produktion af plantebaserede fødevarer fra danske ærter”.

Det er titlen på et udviklingsprojekt, der med Landbrug og Fødevarers rådgivningscenter, SEGES Innovation, som projektleder har fået 12,9 mio. kr. i støtte fra GUDP, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Formålet er at forædle og teste kendte og nye ærtesorter med henblik på at finde dem, der er bedst egnede til at dyrke og samtidig har et højt proteinindhold og en god smag.

Baggrunden er, at fødevareproducenter og forbrugere i stigende grad efterspørger danske ærter til plantebaserede fødevarer, idet de kan være et klimavenligt alternativ til importeret ærte- og sojaprotein.

Ideen til udviklingsprojektet stammer fra møder i regi af Food Cluster Thy, hvor Kersti Haugan er sekretariatsleder.

Food Cluster Thy har bragt ideen op i de faglige fora, de deltager i – deriblandt SEGES, og på den måde er det nu blevet et udviklingsprojekt med en lang række ressourcestærke og videnstunge partnere.

– Vi er superglade for, at SEGES greb chancen og løftede projektet, sådan at vi tilsammen har tilvejebragt 12 mio. kr. Ved at vælge et nationalt partnerskab, kan vi løfte et komplekst fagområde. Samarbejde gør stærk, pointerer Kersti Haugan.

Øvrige partnere i projektet – udover SEGES Innovation og Food Cluster Thy – er Nordic Seed, Food Science på Aarhus Universitet samt virksomhederne Cosucra og Dragsbæk.

Projektet, der har et totalbudget på 18,1 mio. kr., går i gang til november og løber i fire år.

Food Cluster Thys bidrag til projektet er i første omgang at identificere brugerbehov.

Kersti Haugan vil via dybdeinterviews med nøglepersoner i primærproduktion, producenter af fødevareingredienser, fødevareproducenter af ærtebaserede produkter som fars, indsamle viden om brugerens behov. Resultater fra undersøgelsen anvendes til fastsættelse af produktspecifikationer for videre udviklingsarbejde.

Food Cluster Thy vil også arbejde med at dokumentere miljø- og klimabelastningen ved ærteproduktion samt vurdere merværdipotentialet.

Som led i projektet skal der etableres et testdyrkningscenter, hvor virksomheder kan bestille prøvedyrkning af interessante ærtesorter.

Kersti Haugan peger på, at der også bliver feltforsøg i Thy i den anden halvdel af projektperioden.

Nye ærtesorter og forædlingsteknikker indebærer spændende muligheder for, at Danmark igen kan blive ”Europas ærtebælte”.

– Planteavlen står over for en spændende periode. Vi skal have råvarer til plantebaserede fødevarer. Og det er landmændene, der sidder med nøglen. Jeg er ikke i tvivl om, at landmændene vil kunne få højere pris for deres afgrøder i fremtiden, hvis de udvikler sorter, som fødevareproducenter og forbrugere vil betale mere for, siger Kersti Haugan.

Food Cluster Thy arbejder løbende med at løfte ideer til projekter, hvis formål er at skabe værdi for fødevareerhvervet i Thy.

– De gode ideer opstår ofte lokalt. Min opgave er herefter at konkretisere og lave et oplæg til projektsamarbejde. Og på den måde kan jeg hjælpe de lokale aktører med at føre projekter ud i livet, siger Kersti Haugan.

– Det er spændende, hvad der kan udvikles af ideer, når man sidder sammen med folk med brancheindsigt, tilføjer sekretariatslederen.

Forfatter
Top