Stalking skal gøres kriminelt med paragraf i straffeloven

Alt for længe er mennesker i Danmark blevet chikaneret af stalkere, uden at deres plageånder er blevet straffet hurtigt nok.

Det skal ændres, mener et bredt flertal i Folketinget. Tingets Retsudvalg har afgivet en beretning, der munder ud i, at regeringen i næste folketingssamling skal komme med et lovforslag.

Det skal konkret indeholde, at der bliver indført en særskilt stalkingparagraf i straffeloven, som både definerer og kriminaliserer stalking.

Justitsministeriet har anslået, at over 100.000 danskere årligt er udsat for stalking.

I øjeblikket kan politiet give et tilhold eller et opholdsforbud, hvis betingelserne er opfyldt. Konkret betyder det, at stalkeren ikke må kontakte den, der er blevet stalket. Stalkeren kan også få forbud mod at opholde sig på et nærmere bestemt geografisk område.

Det kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år, hvis personen overtræder et tilhold eller opholdsforbud.

Forslaget indebærer blandt andet muligheden for at udstede en bøde til stalkere for hver uønsket kontakt og anvise behandlingstilbud til dem.

De konkrete konsekvenser for at udøve stalking fremadrettet er endnu ikke fastlagt.

/ritzau/

Forfatter
Tags
Top