Stærkt samarbejde forsætter med at sikre grundvandet på Mors

Morsø Kommune roser de mange gode kræfter, som frivilligt laver aftaler om at beskytte øens sårbare drikkevandsboringer. Kommunen understreger, at der er godt styr på indsatsen lokalt, og at corona-tiden har givet forsinkelser. Miljøministeriet har nu opfordret landets kommuner til at forsætte arbejdet med aftalerne frem til 2024.

Der har i noget tid været stort fokus på arbejdet med grundvandsbeskyttende indsatser i de almene vandforsyningers boringsnære beskyttelsesområder (kaldet BNBO) både på landsplan og i de enkelte kommuner.

Arbejdet er rigtig godt undervejs lokalt og forsætter i år. Borgerne kan også være trygge omkring deres grundvand og vandet i hanen. Det budskab vil Morsø Kommune gerne have ud for at undgå misforståelser og unødvendig utryghed.

Opfordring til at arbejde videre
Baggrunden for dette fokus på BNBO er, at tilbage i 2019 fik de danske kommuner opgaven at beskytte sårbare drikkevandsboringer mod pesticider inden udgangen af 2022.
I den forbindelse, er der så blevet lavet forskellige opgørelser over, hvor langt de enkelte kommuner var nået i starten af december 2022 med indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelsen.

Opgørelserne viser, at landets kommuner ikke er nået i mål med opgaven. Miljøministeriet har derfor netop opfordret kommunerne til at arbejde videre med at få aftalerne i hus frem til 2024.

Mors er nået langt takket være vandværksbestyrelser og lodsejere

Maria Rasmussen er miljømedarbejder i Morsø Kommune. Hun har været med til at stå for arbejdet med de frivillige aftaler. Det er vigtigt for hende at understrege, at vandværksbestyrelserne består af frivillige, der har gjort en ekstraordinær stor indsats for at nå i mål med de frivillige aftaler.

Morsø Kommune er ikke i mål, men er nået langt. Også væsentligt længere end mange andre kommuner, når man kigger på de opgørelser, der er blevet offentliggjort. Det er et stærkt samarbejde lokalt, fortæller Maria Rasmussen og forsætter:

Det resultat er i høj grad vandværksbestyrelsernes og lodsejernes fortjeneste, da det er dem, som har forhandlet med hinanden om frivillige aftaler. Det skal de have stor ros for, og det må også tages med i betragtningen, at det ikke var muligt at mødes under corona i store dele af den periode, hvor opgaven har skulle udføres

Morsø Kommune ligger i toppen
I Morsø Kommune har vandværkerne i løbet af 2022 tilbudt frivillige aftaler for alle, det vil sige 100 % af de arealer i BNBO, der skal beskyttes nu.

Vandværkerne har løbende indberettet status på forhandlingerne om de frivillige aftaler til kommunen. I midt december 2022 var det indberettet, at omkring 50 % af aftalerne enten var færdigunderskrevet eller manglede enkelte underskrifter.
Det er et rigtig flot resultat, og især når der sammenlignes med, hvor langt størstedelen af landets andre kommuner er nået.

Her ligger Morsø Kommune igen med i toppen sammenlignet med kommunerne i resten af landet. Siden opgørelsen i december 2022 er endnu et vandværk nået i mål med indgåelse af de frivillige aftaler, siger Maria Rasmussen.

Kan give påbud
Hvis det sker, at der visse steder ikke kan forhandles en frivillig aftale på plads mellem vandværk og lodsejer, kan kommunen gå ind og meddele påbud om de grundvandsbeskyttende indsatser til lodsejer, hvis det bliver nødvendigt.

Det er derfor vigtigt at fremhæve, at selvom det eventuelt ikke kan lade sig gøre at indgå en frivillig aftale et sted, så betyder det ikke, at grundvandsbeskyttelsen ikke bliver realiseret lyder det fra Maria Rasmussen, som tilføjer:

Der kan desuden være mange årsager til, at det ikke er muligt at indgå frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer, og det er ikke ensbetydende med, at nogen af parterne har gjort noget galt.

Støtte og infomøder

Der har ikke været nogen tilbud om uddannelse til hverken vandværkerne eller kommunerne i forhold til at gennemføre denne vigtige proces, og det gode resultat, som er opnået indtil videre, er blevet til, fordi vi her på Mors har nogle dygtige vandværksbestyrelser og dygtige lodsejere, der har fundet fælles fodslag om grundvandsbeskyttelsen i BNBO.

Kommunen har støttet op om processen i videst muligt omfang, og gør det stadig, og har i samarbejde med Vandrådet på Mors også holdt informationsmøder for vandværkerne samt løbende sendt vejledende informationsmateriale ud efterhånden, som det blev tilgængeligt.

Morsø Kommune har også bistået med forhandlingerne i nogle tilfælde, hvor der var behov for det, og det er også kommunen, der gennemgår aftalerne, inden de sendes til tinglysning.

Foto: Pressefoto Morsø Kommune

Forfatter
Top