Stabilt år for Mors-Thy Håndbold A/S

Stor lokal opbakning er med til at skabe optimisme i Mors-Thy Håndbold.

Formand Johs. Søndergaard kunne på sidste uges generalforsamling i Mors-Thy Håndbold A/S berette om en økonomisk stabil sæson 2018/19. Både indtægter og omkostninger var på niveau med sæson 2017/18 og dermed blev resultatet et lille overskud på 5.494kr. Et resultat, som bestyrelsen under de givne omstæn-digheder anser for at være tilfredsstillende.

På det sportslige var sæsonen udfordrende – nederlag i de første 8 turneringskampe gav selvfølgelig et voldsomt pres både internt og eksternt; men med sammenhold, hårdt arbejde og godt humør sluttede MTH på en 10-plads i grundspillet. 2.divisionsholdet sluttede på en flot 2-plads. Talentarbejdet i moder-klubberne og Sports College har igen vist sit værd for MTH.

Johs. Søndergaard takkede i sin beretning MTH´s samarbejdspartnere for godt og konstruktivt samarbejde. Der er grund til at være stolte over opbakningen til Erhvervsklubben og Bette Balkan – det ses ikke bedre ret mange steder i landet. Der var også stor tak til sponsorer, de 2 kommuner og alle de frivillige.

Johs. Søndergaard kunne orientere om. at skattesagen, som startede helt tilbage i 2014 nu var afsluttet med en henstilling til MTH. Der er fortsat dialog med Spillerforeningen.

Af bestyrelsens 9 medlemmer, er der 5 valgte medlemmer, som er på valg hvert år, mens de 4 øvrige med-lemmer er udpeget af de 2 moderklubber. Johs. Søndergaard, Michael Søndergaard, Klaus Poulsen, Anders K. Madsen blev alle genvalgt. Per Fl. Laursen ønskede ikke genvalg – i stedet valgtes Lean Nyby.

Med hensyn til fremtiden kunne Johs. Søndergaard berette om en meget flot økonomisk opbakning fra sponsorerne; men der er altid plads/behov for flere sponsorater, da konkurrencen om at komme med i slutspillet skærpes år efter år. Antallet af flerårige sponsoraftaler er steget markant, hvilket giver bedre arbejdsro for MTH. Der er indgået nye flerårige aftaler med bl.a. hovedsponsor Thisted Forsikring, topsponsor Sparekassen Thy og ny topsponsor Thy-Mors Energi.

Johs. Søndergaard sluttede sin beretning med, at MTH-Strategi 2020 skal have et serviceeftersyn og at fokus er på, at der skal points på tavlen.

Forfatter
Top