“Socialt taxameter” skal ændre tilskud til privat- og friskoler

Flere skoler i Danmark skal påtage sig et større samfundsansvar, og det er derfor nødvendigt at indføre et såkaldt socialt taxameter på det statslige tilskud til fri- og privatskoler.

Det lægger den netop tiltrådte regering op til i det forståelsespapir, som den har udformet sammen med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, og som skal sætte retningen for den nye regerings politik. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Dermed ønsker man at ændre vilkårene for den såkaldte koblingsprocent, som i dag er på 76 procent. Den angiver, hvor stort et tilskud friskolerne modtager pr. elev, beregnet ud fra den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen tre år tidligere.

– Vi mener, at man skal udforme et socialøkonomisk taxameter, så de skoler, der tager et socialt ansvar og ligner almindelige folkeskoler mere i deres elevsammensætning, skal have flere penge. De fri- og privatskoler, hvis elever kun kommer fra ressourcestærke hjem, skal derimod have mindre, forklarer SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark.

Stadig flere elever går på enten en privat- eller friskole, og på bare 10 år er andelen af elever, der går på privatskole, steget fra 13 procent i 2008 til 17 procent i 2018. Inden for samme periode er antallet af folkeskoler faldet med 200, mens der er blevet etableret 46 flere privat- og friskoler, så der i dag er 552.

Det økonomiske tilskud til de skoler skal nu ifølge Jacob Mark afhænge af, om elevernes forældre ikke har en uddannelse eller er i arbejde. Derudover skal målet med et socialt taxameter være, at fri- og privatskoler i højere grad tager tosprogede elever, forklarer han. Den idé bakker De Radikales skoleordfører, Marianne Jelved, op om:

– Vi har den opfattelse, at børn fra visse miljøer har brug for en ekstraordinær indsats fra lærere og pædagoger. Det ligger helt i tråd med behovet for en bedre integration, som den nye regering har forpligtet sig på,” siger hun.

Hverken Jacob Mark eller Marianne Jelved ønsker at sætte tal på, hvor meget lavere koblingsprocenten skal være for de fri- og privatskoler, som ikke ”påtager sig et større samfundsansvar,” som det står beskrevet i partiernes forståelsespapir.

Foreløbig lyder det fra flere af regeringens støttepartier, at man ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af personer fra privat- og friskoleverdenen, som skal komme med forslag til et nyt socialt taxametersystem.

Forfatter

Related posts

Top