Rumlestriber uden effekt i Elsø – nu bliver de fjernet

Der bliver kørt for stærkt gennem den lille by Elsø på Mors.

Og selvom den gennemsnitlige hastighed gennem byen er blevet sænket en smule efter der for nogle år siden blev etableret en 2 minus 1 vej samt indsnævringer ved begge byzonetavler, har beboerne fortsat udtrykt et ønske om yderligere tiltag.

Derfor blev der sidste år etableret forvarsling med rumlestriber og skiltning med 60 km/t som lokal hastighedsbegrænsning. Men nu viser en måling, at rumlestriberne kun har haft ringe eller slet ingen effekt. En evaluering af målingerne viser, at der ikke er positiv effekt i den vestlige del af Elsø, i midten af Elsø og kun mindre effekt i den østlige ende af Elsø.

Samtidig har forvaltningen modtaget flere klager om støjgener fra beboere, som bor op til 75 meter fra striberne i den vestlige ende af Elsø.

Derfor er det nu blevet besluttet at fjerne rumlestriberne igen, mens den lokale hastighedsbegrænsning på 60 km/t bevares.

I stedet har beboerne et ønske om yderligere tiltag herunder en hævet flade, som kan indtænkes i en prioritering af projekterne, der finansieres af Infrastrukturpuljen i 2020, eller senere i forbindelse med udarbejdelse og realisering af en ny trafiksikkerhedsplan.

Tabel over hastighedsudviklingen i Elsø. Kilde: Morsø Kommune

Arkivfoto: Politi.dk

Forfatter

Related posts

Top