Robust og stabilt resultat i Sønderhå-Hørsted Sparekasse

På boligområdet har Sparekassen medvirket til langt flere handler end tidligere år både hvad angår parcelhuse, ejerlejligheder, nedlagte landbrug og sommerhuse i særdeleshed – en rigtig positiv udvikling.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er sikker på, at nærvær, tid til kunden, kort ekspeditionstid, god betjening og lokal forankring er stærkt medvirkende til, at vi fastholder gode kunder og tiltrækker mange nye kunder i Sparekassen.

Vi har for nylig ansat af Rasmus Løgsted Pedersen og Jane Hauerslev som nye rådgivere i Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Derfor står vi særdeles godt rustet til fremtiden siger Direktør Per Nørgaard Nielsen

Halvårsrapporten fremgår af hjemmesiden: www.sdrhaa.dk

Fakta:

· Resultat før skat udgør et overskud på 5,8 mio.

· Kursreguleringer er positive med 0,7 mio

· Resultat af primær forretning er 5,1 mio.

· Nedskrivninger er beskedne 0,027 mio. for første halvår

· Stigning i udlån på 5%

· Stigning i indlån på 5%

· Stabil og god solvens på 25,5%

· 181 nye kunder i første halvår

Forfatter
Top