Regioner er klar med forbud mod rygning i arbejdstiden

Knap 140.000 ansatte i landets regioner kan se frem til et totalforbud mod at ryge i arbejdstiden. Det skriver Jyllands-Posten.

Danske Regioners bestyrelse vil forbyde alle ansatte på f.eks. sygehuse at ryge i arbejdstiden fra næste år. 25 af 98 kommuner har allerede røgfri arbejdstid.

Rygning forbudt derhjemme og i egen bil
I princippet må de heller ikke ryge hjemme hos sig selv, når de har en hjemmearbejdsdag, eller i deres egen bil, hvis de bruger den til transport i arbejdsøjemed. En enig bestyrelse i Danske Regioner vil dermed på tværs af partiskel gøre arbejdstiden røgfri for alle regionalt ansatte på f.eks. hospitaler og botilbud.

– Rygning er den største dræber og den allerstørste enkeltstående livsstilsfaktor med kæmpestor betydning for danskernes helbred, og sundhed udgør 90 pct. af regionernes arbejdsopgaver. Vi bliver nødt til at trække en grænse, fordi rygning koster så meget i livskvalitet, tabte leveår, udgifter til behandling og tabt arbejdsfortjeneste, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Ingen rigide kontroller
Hun siger, at regionerne, når de har gennemført reglerne, ikke vil lave rigide kontroller i folks eget hjem eller egne biler – men at rygeforbuddet i arbejdstiden naturligvis skal håndhæves. Beslutningerne vil ske i samarbejde med samarbejdsudvalgene – de såkaldte MED-udvalg – hvor der også ses på, hvilke sanktioner der skal bruges overfor dem, som trodser forbuddet.

Hver fjerde kommune har indført røgfri arbejdstid, og i fagforbundet FOA, som bl.a. har social- og sundhedsassistenter som medlemmer, er holdningen til røgfri arbejdstid skiftet fra modstand til accept.

– Vi ved godt, at en del af vores medlemmer ryger, men det er jo hamrende usundt, så vi kan ikke holde til at være imod at gøre arbejdstiden røgfri, siger Torben Hollmann, sektorformand for sundhedsområdet i FOA.

Forfatter

Related posts

Top