Region Nordjylland er godt med i forhold til mangel på lærepladser

Der er store regionale forskelle, når det kommer til lærepladsmangel, viser analyse fra Arbejdsbevægelsen Erhvervsråd. Manglen på lærepladser er størst i Region Hovedstaden og mindst i Region Midtjylland.

Siden 2017 har alle fem regioner oplevet et fald i manglen på lærepladser, men den positive tendens dækker altså over betydelige niveaumæssige forskelle. På landsplan er andelen er elever uden en læreplads den laveste i 12 år. Siden 2016, er den relative mangel på lærepladser mere end halveret.

På trods af den positive udvikling mangler tusindvis af elever fortsat en læreplads. Knap 4.700 elever står på nuværende tidspunkt uden en læreplads.

I Region Nordjylland er det 5,7 procent af eleverne, som ikke har en læreplads.

Kilde: AE på baggrund af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet

Arkivfoto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top