Prøverum på 1000 kvadratmeter

I et nyt 1000 kvadratmeter stort Teknologicenter hos BILA i hovedkontoret i Nykøbing er der god plads til at lege med hele produktpaletten.

I centeret kan industrien prøve forskellige automationsscenarier af, før de beslutter sig for, hvordan deres produktion skal optimeres.

– Det er meget nemmere at se flowet og mulighederne for at automatisere, når man kan komme og få testet sine ideer af på rigtige produkter og straks se det hele i et realistisk setup, siger Jan Bisgaard Sørensen, CEO i BILA A/S.

BILA har allerede haft besøg af både slutkunder, forhandlere og netværk i Teknologicentret.

BILAs nye Teknologicenter rummer snart hele perlerækken af produkter fra BILA: Pallemagasinerne fra PALOMAT, selvkørende trucks fra Global AGV, cobots fra Universal Robots, robotter fra Kawasaki samt rullebaner, palleteringsløsninger fra DAN Palletiser, viklere fra REO-PACK, robotgribere fra OnRobot og meget andet.

På sigt bliver eksempler på robotanlæg med BILAs mange teknologier også integreret i den ”fabriksmodel”, Teknologicentret rummer.

Trygge 1 – 1 møder
Der er rig mulighed for, at industrien fra hele Danmark trygt kan komme til personlige 1-1 møder med BILAs eksperter og undersøge i praksis, hvordan de kan optimere flowet i deres produktion.

Centret løser også nogle af de udfordringer, det har skabt, at næsten al messe- og konferenceaktivitet er blevet aflyst i 2020, i og med industrien så i stedet kan komme ”hjem til automationshuset” og ”sparke dæk”. Dermed kan produktionsansvarlige blive opdateret på de nyeste automationsmuligheder fra BILA og afprøve løsninger med egne emner og få bygget deres eget setup op med f.eks. afhentning af paller. Dermed er der mulighed for at få afprøvet i praksis, hvordan BILAs udstyr kan bruges til det ønskede formål.

Jan Bisgaard Sørensen, CEO i BILA A/S.

– Det handler jo om at bruge de muligheder, vi har for at skabe udvikling og vækst i Danmark, ikke mindst i denne tid, hvor optimering af konkurrenceevnen og indtjeningsevnen står højt på agendaen i industrien. Vi skal accelerere os ud ad coronakrisen ved at arbejde smartere og automatisere flere processer, siger Jan Bisgaard Sørensen,

BILA har allerede haft besøg af både slutkunder, forhandlere og netværk i Teknologicentret. Her har centret dannet rammer om kurser og hands on produkttræning. Gæsterne er kommet så langt væk fra som Portugal og Estland men også fra Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Forfatter

Related posts

Top