Planerne er udskudt: Vorupør-rundkørsel bliver for dyr

Planerne om en ny rundkørsel ved Kystvejen/Vorupørvej/Vesterhavsgade ved Vorupør er blevet udskudt.

I foråret godkendte kommunalbestyrelsen i Thisted en samlet anlægsbevilling på 3,5 millioner kroner. Nu har entreprenørarbejdet været i udbud, og lavestbydende tilbud var 4.311.950 kroner.

Med uforudsete udgifter, rådgiver, landinspektør, arealerhvervelse, gadelys m.v. kommer rundkørslen til at koste ca. 5.830.000 kr. Der er således en merudgift på 2.330.000 kr.

Det er forudsat i projektet, at alt eksisterende vejmateriale skal udskiftes. Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon har tilpasset projektet, og har oplyst, at hvis det eksisterende vejmateriale bevares, kan de samlede udgifter reduceres med ca. 1.310.000 kr. Dermed kan rundkørslen kan anlægges for ca. 4.520.000 kr. – altså med en merudgift på 1.020.000 kr.

Derfor har kommunens udvalg for Klima, Miljø og Teknik valgt at udsætte projektet, indtil der kan anvises en finansiering, fordi budgetoverskridelsen i begge tilfælde er så markant.

Illustration: Thisted Kommune

 

Forfatter

Related posts

Top