Pædofilisag: 35-årig mand idømt forvaring

En 35-årig mand fra Struer-egnen er fredag blev idømt forvaring for sidste sommer at have bortført og voldtaget en dengang 9-årig fra Vinderup. Det har en enig domsmandsret i Retten i Holstebro netop slået fast.

Ifølge anklageskriftet fandt overgrebene sted den 13. juni 2018 ved pumpehuset på Sallingsundvej på Mors, efter at den tiltalte havde fået pigen til at sætte sig ind i hans bil i Vinderup. Pigen blev lokket ind i mandens bil onsdag den 13. juni 2018 ved 18.30-tiden, og var først tilbage i Vinderup nord for Holstebro et par timer senere.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden den 23. juni 2018.

En mentalundersøgelse af den 35-årige har vist, at han har afvigende personlighedstræk, men ikke er sindssyg hvilket gør ham egnet til straf.

– Du er så farlig, at du ikke skal lukkes ud i samfundet igen, sagde retsformanden Per Kiel Lauritsen bl.a. til den 35-årige i forbindelse med domsafsigelsen.

Manden, hvis navn fortsat er omfattet af navneforbud, skal også betale pigen 200.000 kroner i erstatning.

Den 35-årige har valgt at anke dommen til landsretten.

Tidligere dømt for pædofili
Den 35-årige er tidligere dømt for at have voldtaget en 12-årig pige samt trusler mod hendes far. Derudover er han dømt for forsøg på samleje med 11 piger under 15 år, hvoraf flere af dem var under 12 år.

I 2012 startede han i behandling for sin afvigende lyst til sex med mindreårige piger. Så sent som i 2014 blev det vurderet, at der var stor risiko for tilbagefald.

Hvad er forvaring?
Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.
– På den måde minder forvaring om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.
– Forvaring kan kun gives, hvis den dømte anses for at være farlig. Formålet er at beskytte samfundet mod den pågældendes farlighed.
– Forvaring forveksles ofte med dom til anbringelse. Forskellen er dog, at anbringelse anvendes over for utilregnelige personer – for eksempel sindssyge og mentalt retarderede.
– En dom til forvaring forudsætter, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning frem for straf for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.
– Efter tre års forvaring – og siden en gang om året – har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.
– Hvor forvaringsdømte opholder sig i et fængsel, så bliver de anbringelsesdømte anbragt på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller et bosted for mentalt handicappede.
Kilder: Kriminalforsorgen, Straffeloven, Prøveudskrivningsbekendtgørelsen.

 

Forfatter

Related posts

Top