Flere eksterne midler skal hentes til Mors: Oplevelses- og Søsportcenter bliver dyrere end forventet

Det ambitiøse Oplevelses- og Søsportcenter, der skal opføres i Nykøbing, bliver dyrere end først beregnet.

Kommunalbestyrelsen godkendte tilbage i november 2021 en økonomisk ramme på omkring 60 millioner kroner til opførslen af centret. Efter skitserings- og involveringsprocessen viser det sig dog, at den budgetramme vil blive umulig at overholde.

Det er virksomheden Norrøn Arkitekter, der står bag de forudgående undersøgelser og de nye beregninger.

Oplevelses- og Søsportcentret skal bestå af omkring 1500 m2 oplevelsesfaciliteter  og 600 m2 søsportsfaciliteter, samt et fælles udeareal på 11.200 m2.

En finanslovsbevilling giver 10 millioner kroner til centret, derudover er der fra Morsø Kommunes side en egenfinansiering på 11 millioner kroner. De resterende godt 70 millioner kroner skal finansieres med for eksempel fondsmidler og sponsorater.

Selve driften af centret er endnu ikke færdigforhandlet.

På sidste uges møde i Udvalget for Teknik og Miljø blev en ny budgetramme på 90 millioner kroner godkendt. Indstillingen om budgetforøgelsen skal behandles af kommunalbestyrelsen den 7. juni.

Illustration: Morsø Kommune

Forfatter
Top