Nyt oplevelses- og søsportscenter har ambitioner for millioner

Det nye oplevelses- og søsportscenter på Mors har ambitioner for millioner, som er blevet yderligere styrket af individuelle møder med mere end 20 lokale interessenter. Samtalerne har vist, at opbakningen er stor, perspektiverne for samarbejde er mange og drømmen om et trecifret millionprojekt lever.

Ambitionerne er at skabe et rum, som fremmer innovation og iværksætteri, understøtter et aktivt miljø omkring vandet samt er et attraktivt sted at besøge for såvel turister som lokale.

– Det her kan blive rigtig stort for Mors. For vi har ambitioner for millioner. Derfor er det også en fornøjelse at se alle de forskellige parter, der har vist deres opbakning og kommer med relevante input til projektet. For samarbejdet er altafgørende, når vi skal søge de helt store fonde, fortæller Klaus Hvidtfeldt Larsen (V), som er formand for den politiske styregruppe og fortsætter:

Klaus Hvidtfeldt Larsen. Foto: Morsø Kommune

– Vi vil gerne være en portal, som inspirerer, løfter og udvider alle muligheder relateret til fjorden. Fra kulinariske oplevelser, over vidensformidling og forskning til udvikling af søsportsaktiviteter. Eksempelvis vil vi også skabe aktiviteter, som involverer børnehaver, skoler og uddannelser – så vi i fællesskab kan få glæde af de perspektiver som Limfjorden rummer.

Inspiration fra mange steder
Der arbejdes på et ideoplæg, hvor man lader sig inspirere af forskellige typer af projekter rundt omkring i ind- og udland.

Noget af det, som der arbejdes på, er at finde ud af, hvilken slags center, som det skal være. Drømmen er at skabe et center til mellem 50 og 150 millioner kroner. Udgangspunktet er et sted, som kan huse mange forskellige foreninger og aktører. Her tænkes især på dem, der interesserer sig for det, der sker under vandet – for eksempel forskning og mad – og på dem, der interesserer sig for det der sker over vandet – for eksempel kajak, sejlads og stand up paddling.

I den høje ende er drømmen, at centeret ud over de nævnte aktiviteter også bliver et vartegn for Mors, der spiller sammen med fjorden på en måde, som vækker stor opmærksomhed, og som i sig selv er en attraktion.

– I takt med vores øgede dialog med interessenter er vores ambitioner og begejstring vokset. Vi drømmer om at lave et projekt som appellerer bredt, der er med til at skabe vækst og kan samle en bred skare af aktiviteter. Det skal også være med til at udvikle nye samarbejder og fremme iværksætteri med fokus på Limfjordens ressourcer og potentialer, fortæller Klaus Hvidtfeldt Larsen.

Fem initiativer udfoldes
I projektets finanslovsbevilling på ca. 19 millioner kr. er der fem initiativer, som vil blive adresseret. Det første er udvikling af en digital platform, som skal være én indgang til østersturisme omkring Limfjorden. Formålet er, at gæster let kan overskue og navigere i de forskellige tilbud, der er til rådighed, og lokale kan udvikle nye samarbejder.

Det andet initiativ er at styrke brandingen af Limfjorden. Målet er at øge kendskabet til Limfjorden, dens ressourcer og turismemuligheder, så positionen som Danmarks Skaldyrshovedstad fastslås.

I det tredje initiativ er der fokus på at udvikle og styrke Dansk Madkultur – herunder øget formidling og viden om østers og skaldyr. Det knytter sig til regeringens Gastro 2025 udspil, hvor dansk gastronomi skal udfoldes.

Det fjerde initiativ handler om styrkelse af lokal erhverv og industri. Her skal kræfterne samles så forskning, fiskeri og industri udvides og favnes endnu mere – så centeret kan danne ramme for eksperimenter og nye tiltag og blive et udviklingsmiljø for unge omkring Limfjorden og være med til at vækste hele området.

Det femte initiativ handler kort sagt om at sætte fokus på, hvordan vi får det bedst mulige ud af fjorden og samtidig tænker på naturen og dyrelivet. Det skal være en bæredygtig udvikling, og der skal deles viden og erfaring mellem forskning og erhvervsliv. Limfjorden rummer mange muligheder og råvarer af høj kvalitet og centeret skal være en støbeske for, hvordan fjorden naturligt kan blive et endnu større aktiv for området.

Man kan se mere om projektet på hjemmesiden center.mors.dk

Forfatter

Related posts

Top