Nyt dansk-kursus til udenlandske ansatte holdes lokalt

Sprogcentret for Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner tilbyder som noget nyt et lokalt dansk-kursus til udenlandske ansatte på virksomheder i Lemvig Kommune.

Kurset bliver blandt andet oprettet, fordi en række virksomheder i kommunen har efterspurgt et lokalt tilbud, så undervisningen lettere kan passe ind i medarbejdernes dagligdag med job og andre pligter.

Lemvig Kommune har flere udenlandske medborgere, som er beskæftigede, men kun i begrænset grad har fået tilegnet sig dansk. Kurset skal forbedre deltagernes almene dansk og skabe mere liv i det.

– Flere virksomheder har efterlyst et lokalt dansk-kursus, fordi det er vigtigt for den daglige drift, at alle medarbejdere forstår og taler grundlæggende dansk. Det er forventningen, at medarbejderne lettere kommer af sted og vælger at deltage, hvis kurset foregår tæt på, hvor de arbejder og bor. Derfor har vi fra kommunens side samarbejdet med Sprogcentret om at få et lokalt kursus stablet på benene, fortæller udviklingschef Lars Klemensen.

Gevinsterne ved kurset er til at få øje på. Både for de udenlandske ansatte, deres kolleger og virksomhederne.

– Det bliver lettere for de udenlandske ansatte at forstå instruktioner og beskeder. Der bliver en større sikkerhed i udførelsen af daglige arbejdsprocesser. Det bliver lettere at tale sammen kolleger imellem og forhåbentlig vil det give deltagerne mere mod til at formulere og henvende sig mere på dansk, siger viceforstander på Sprogcentret, Mogens Haun Østergård.

Virksomhederne skal vise interesse
Tilbuddet bliver dog kun til noget, hvis virksomhederne og deres medarbejdere henvender sig med en konkret interesse senest den 28.februar. Det vil så blive gennemført et eller flere steder i Lemvig Kommune – alt afhængig af interessen for og søgningen til det. Sprogcentret vil forsøge at imødekomme de interesseredes muligheder for at deltage så vidt som muligt – både hvad angår ugedag og tidspunkt.

Hvis de deltagende udenlandske medarbejdere får lyst til at lære endnu mere dansk, kan det måske også lade sig gøre. Alle udlændinge bosat i Danmark har ret til danskuddannelse i de første år af deres ophold i landet. Hvordan det forholder sig for den enkelte, kan Sprogcentret til enhver tid hjælpe med at få afdækket.

Virksomheder og enkeltpersoner med almene eller særlige behov i forhold til dansk, er altid velkomne til at henvende sig med en forespørgsel om dansk til udlændinge. Man skal blot kontakte Lemvig Jobcenter eller Sprogcentret Holstebro.

Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top