Nykøbing Mors Andelsboligforening med sund økonomi

Nykøbing Mors Andelsboligforening er godt rustet til fremtiden.

Det står klart efter den årlige generalforsamling som blev afholdt mandag aften.

I årets løb er der blevet renoveret 121 lejemål i forbindelse med fraflytning, og lægger man almindeligt vedligehold, planlagt vedligehold og istandsættelse ved fraflytning sammen, løber udgifter op i godt 8,2 mio, kroner.

Andelsboligforeningen kan glæde sig over at have en sund økonomi som blandt andet skyldes gode  udlejningsresultater og en god, effektiv drift i både boligområder og i administrationen. Boligforeningens egenkapital er i årets løb øget med ca. 2.276.000 kr., oplyses det i en pressemeddelelse.

Formand Henrik Rene Christensen konstaterer, at den nye afdeling, Klosterparken i Nykøbing, er blevet en stor succes.

– Når vi ser tilbage på hele projektet, og den usikkerhed vi havde på at kaste os ud i et nybyggeri, vil jeg tillade mig at være ganske godt tilfreds med, hvordan tingene er forløbet. Alt er udlejet og de problemer og udfordringer, der har været undervejs, har vi langt henad vejen løst. Det har krævet lidt tålmodighed og det kræver lidt tålmodighed med at nå i land med det sidste, nemlig udearealerne. Men der er gode aftaler omkring det sidste nu og jeg er sikker på vi kommer i mål.

I årets løb har foreningen omlagt nogle af sine lån, hvilket har resulteret i en besparelse på 1,3 mio. kroner.

Store projekter forude
Udover projektet med etableringen af de ti nye boliger i Øster Jølby, arbejder Nykøbing Mors Andelsboligforening med en lang række andre projekter i tæt samarbejde med lejerne.

– Vi arbejder blandt andet med øget tilgængelighed til boligerne i form af fx elevatorer, renovering af boligerne på Tingvej hvor vi er i dialog med Landsbyggefonden og Morsø Kommune. Vi arbejder indledningsvist på en helhedsplan for afd. 24 og et muligt frasalg af boliger i Karby og dels renovering af boliger i Sundby, Ø. Jølby og i Ørding med særlig fokus på tilgængelighed. Planen skal godkendes af beboerne, Morsø Kommune og ligeledes understøttes i Landsbyggefonden, fortalte Henrik Rene Christensen på generalforsamlingen.

Forfatter

Related posts

Top