Nye restriktioner kan betyde korte gudstjenester uden sang

Gudstjenester og andre religiøse handlinger bør ikke vare længere end 30 minutter.

Sådan lyder nye restriktioner for Danmarks trossamfund, der er udsendt af Kirkeministeriet. De gælder indtil videre til og med 17. januar.

De skærpede restriktioner er blevet besluttet, fordi der er risiko for udbredt samfundssmitte som følge af en mere smitsom coronamutation fra Storbritannien.

Ifølge retningslinjerne kan der fortsat afholdes gudstjenester, messer og fredagsbøn. Det samme gælder dåb, bat mitzvah og bisættelser. Men de skal følge en række regler.

Eksempelvis skal hver deltager have 7,5 kvadratmeter gulvareal. Der skal være minimum to meters afstand mellem deltagere, der ikke er fra samme husstand. Og det bør i det hele taget overvejes, om fællessang kan undværes.

– Forudsætningen for at begrænse smittespredningen i Danmark er, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

– Her har folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen minimeres, står der i retningslinjerne.

De skærpede krav til plads pr. person betyder, at der kan være omkring fire gange færre deltagere, end de nuværende arealkrav giver mulighed for.

Ved udendørs begravelser og bisættelser fastholdes muligheden for at samles 50 personer.

Andre aktiviteter – både udendørs og indendørs – må derimod maksimalt samle fem personer, præcis som det aktuelle forsamlingsloft giver mulighed for.

– Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter vil skulle aflyses, men at man for eksempel kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn og refleksion for højest fem personer ad gangen, fremgår det af retningslinjerne.

Restriktionerne er blevet aftalt i et samarbejde mellem ministeriet og repræsentanter for folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top