Ny turistattraktion i Hanstholm: Showroom for fiskeriet

I de kommende måneder skal et rådgiverteam udarbejde et prospekt for Hanstholms nye turistattraktion: ’Showroom for fiskeriet’.

Det sker efter at Realdania, Thisted Kommune og lokale aktører på Hanstholm Havn samlet har bidraget med 400.000 kr., der gør det muligt at få udarbejdet et prospekt for den anderledes turistattraktion.

Hanstholm Rådet og en styregruppe sammensat af interessenter på Hanstholm Havn har de sidste tre år arbejdet med den nye turistattraktion, der skal gøre Hanstholm Havn og fiskeriet mere tilgængelig for turisterne og bedre forbundet til byen og Hanstholms øvrige attraktioner.

Nu skal rådgiverteamet komme med et konkret bud på, hvordan styregruppens visioner om et oplevelsesmæssigt vartegn på Vestkysten konkret kan udformes.

Rådgiverteamet består af LOOP Architects, JACStudios, oplevelsesøkonomisk ekspert Lars Bernhard Jørgensen samt den lokale rådgiver, Rasmus Johnsen fra Klitmøller.

Prospektet skal ligge klar 1. juli.

Forfatter

Related posts

Top