Ny styrkes tilsynet med pædofilidømte

Et flertal i Folketinget har i dag stemt for regeringens forslag om en række tiltag, der skal styrke tilsynet med pædofilidømte, som har et forbud mod at kontakte og opholde sig sammen med børn.

Der har i de seneste år været forfærdelige sager, hvor dømte pædofile – efter de har udstået deres straf – igen har begået overgreb mod børn. Sagerne har vist, at der er et stort behov for at styrke indsatsen mod dømte seksualforbrydere. Derfor er der brug for en helhedsorienteret indsats, hvor tilsynet med dømte seksualforbrydere skærpes samtidig med, at der sættes ind med forebyggende tiltag.

Lovforslaget indeholder en række ændringer i straffelovens § 236 om forbud til dømte seksualforbrydere. Med lovforslaget udvides adgangen til at meddele dømte seksualforbrydere forbud mod bl.a. at kontakte og opholde sig sammen med børn. Det betyder bl.a., at rækkevidden af opholdsforbud udvides, så retten fremover kan meddele dømte seksualforbrydere forbud mod ikke blot at opholde sig ved gerningsstedet, men også andre områder, f.eks. svømmehaller og børnehaver, hvor der er fare for, at den dømte begår nye lignende forbrydelser.

Straffen skærpes
Samtidig skal forbuddene fremover som udgangspunkt meddeles uden tidsbegrænsning, og straffen for at overtræde forbuddene skærpes fra 4 måneders fængsel til fængsel indtil 2 år. Derudover skal politiet fremover udføre uanmeldte tilsynsbesøg hjemme hos dømte seksualforbrydere, og der vil være et øget fokus på behandling af dømte seksualforbrydere i fængslerne.

Det indebærer bl.a., at der gennemføres en styrket indsats over for dømte seksualforbrydere med henblik på at få flere dømte til at deltage i behandlingsforløb.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Forfatter
Tags

Related posts

Top