Ny lokal erhvervsfremmestrategi skal løfte produktiviteten

Erhvervshus Nordjylland, der tidligere på ugen åbnede en filial i Nykøbing, har sammen med Business Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner arbejdet intenst på at færdiggøre formuleringen af det nordjyske indspil til den kommende nationale strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Med om bordet har siddet en lang række nordjyske aktører som fx virksomheder, brancheorganisationer, uddannelses- og videninstitutioner, arbejdsmarkedets parter, Region Nordjylland og de lokale erhvervskontorer. Parterne kan efter et intenst forarbejde løfte sløret for de nordjyske prioritereringer.

Den helt store udfordring for Nordjylland er, at der i erhvervslivet siden 2009 er opstået et såkaldt produktivitetsefterslæb set i forhold til resten af landet. Det har en negativ effekt på den samlede vækstudvikling. Derfor lægges der op til, at den kommende nationale strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats tilgodeser Nordjylland på især fire styrkepositioner, nemlig IKT og digitalisering, energi og grøn omstilling, det maritime område og fiskeriet samt turismen.

– Det er her Nordjylland står særligt stærkt, og derfor er det også på disse områder det nordjyske erhvervsliv har de bedste forudsætninger for at løfte produktiviteten yderligere, lyder det fra Erhvervshus Nordjylland

Derudover anbefales det, at den decentrale erhvervsfremmeindsats fra 2020 sigter mod at løfte bredden af erhvervslivet med særligt fokus på de virksomheder eller iværksættere, der har en vilje til at skabe vækst og udvikling. Endvidere fokuserer strategien på skærpet adgang til kvalificeret arbejdskraft via en målrettet indsats på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik.

Du kan læse mere om den lokale strategi HER

Forfatter

Related posts

Top