Ny aftale skal styrke lægedækning i yderområder

Chefforhandlere fra Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har efter halvandet års forhandlinger indgået en ny overenskomstaftale.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2022, forudsat at den godkendes hos begge parter.

Med aftalen afsættes 349 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til indsatser mod ulighed i sundhed.

Aftalen betyder bl.a. at honorarstrukturen i lægevagten ændres. Det betyder, at den visiterende læge får samme ydelse, uanset om en patient afsluttes i telefonen eller henvises til yderligere undersøgelser.

Derudover styrkes lægedækningen i udkantsområderne. Ældre praktiserende læger i områder med lægemangel vil fx. få bedre mulighed for at ansætte vikarer og få en såkaldt delepraksistilladelse.

Desuden skal adgangen til almen praksis gøres nemmere og mere fleksibel. Det gøres bl.a. ved at indføre en generel adgang til videokonsultationer med egen læge og mulighed for aftalt telefonkonsultation for borgere, som ikke kan bruge videokonsultation.

Forfatter

Related posts

Top