Nu kystsikres populært sommerhusområde

Sommerhusområdet Sunddraget på den sydligste spids af Thyholm er siden 2000 blevet ramt af fem stormfloder og flere mindre oversvømmelser, og truslen fra højere vandstande og ekstremt vejr er stigende. Derfor har Struer Kommune i samarbejde med grundejerne arbejdet for at kystsikre området, og det samarbejde fører nu til, at der bliver etableret et dige og en række høfder. Det oplyser Struer Kommune på sin hjemmeside.

Tidligere var det Kystdirektoratet, som behandlede ansøgninger om kystsikring, men den opgave er nu overgået til kommunerne for at forenkle processen. Det har banet vejen for det tætte samarbejde mellem kommune og grundejerne, der nu har ført til et færdigt kystsikringsprojekt, der har været i offentligt udbud.

Resultatet af udbuddet, som syv virksomheder deltog i, er at HedeDanmark skal stå for etableringen af kystsikringen. Arbejdet går i gang senere på månedet, og forventes afsluttet til efteråret.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj er glad for, at opgaven nu bliver udført til glæde for sommerhusejere og besøgende på Sunddraget, og i det bredere perspektiv for Struer Kommune som en kommune med lang kystlinje.

– Med en beliggenhed præget af vandet er Sunddraget og Struer Kommune et attraktivt sted at holde ferie og besøge, men den gør også kommunen til et udsat sted, når vejret bliver ekstremt og vandstanden stiger. Derfor er jeg tilfreds med, at Sunddraget kan få en kystsikring, der både tager hensyn til grundejernes sikkerhed og herlighedsværdierne ved kysten. Så jeg ser frem til at se det stå færdigt i 2020, siger Niels Viggo Lynghøj.

Forebygger skader for millionbeløb
Klimaforandringer udfordrer ikke bare Sunddraget og Struer Kommune, men alle andre områder tæt på kysten udfordringer med højere vandstande, flere stormfloder og nedbrydning af kysten. Trusler, der for kan betyde skader i millionklassen og værditab på huse og grunde.

Forud for udbuddet af kystsikringen på Sunddraget fik Struer Kommune udarbejdet et skitseprojekt, hvori Stormrådet anslog skaderne fra de seneste fem stormfloder ved Sunddraget til samlet over seks mio. kroner. Sidste stormflod i 2015 oversvømmede 25 sommerhuse oversvømmet og medførte skader for omkring tre mio. kroner.

Kystsikringen omkring Sunddraget kommer til at bestå af et jorddige på 1,26 km samt ni stenhøfder på 20-25 meter. Diget bliver opbygget af en lerkerne, som afhentes i nærliggende jorddepoter og grusgrave. Når leret bliver komprimeret i diget, betyder leret at vand ikke kan trænge igennem. Diget bliver dækket af muld og græs.

Som supplement til den vandtætte lervold skal HedeDanmark også etablere ni stenhøfder, der kommer til at gå fra stranden og omkring 20-25 meter ud i vandet. Høfderne skal sørge for, at sand fra stranden ikke blive transporteret væk af bølger, men kun flytter sig mellem høfderne, og dermed forebygge kysterosion.

Forfatter

Related posts

Top