Nordjyderne udstilles på Store Torv i Thisted

Tirsdag den 26. september blev vandreudstillingen ”Vores Nordjylland” stillet op på Store Torv i Thisted. Her skal den stå indtil 25. oktober, hvor den rejser videre til Læsø.

”Vores Nordjylland” er et foto- og refleksionsprojekt, der sætter fokus på ligheder og forskelle i den nordjyske identitet fra Thy til Læsø og fra Aars til Skagen. I projektet sættes helt almindelige borgere fordelt over alder og demografi fra alle kroge af Region Nordjylland til at reflektere over, hvad de opfatter som særligt nordjysk.

– Borgerne er blevet klædt på til opgaven af projektets deltagende museer, refleksionen skete hos dem selv, mens selve udmøntningen af deres refleksion foregik i dialog med museerne og gennem den kameralinse, der forevigede, hvad de vidt forskellige nordjyder hver især opfattede som det særligt nordjyske, fortæller Museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen fra Museum Thy.

Projektet, der havde premiere på Kulturmødet i 2022, er mundet ud i en stor udendørs vandrefotoudstilling, hvor såvel refleksioner som motiver præsenteres.

– I en stadig mere globaliseret og omskiftelig verden, hvor internettet og de sociale medier i stigende grad opløser vores hidtidige opfattelse af geografi og hjemstavnfølelse, bliver spørgsmål som ”Hvem er jeg?”, ”Hvor kommer jeg fra?”, ”Hvor hører jeg til?” og ”Hvad er jeg rundet af?” mere og mere aktuelle. En vis grad af stedbunden identitet og fornemmelsen af et tilhørsforhold er for mange mennesker mere og mere vigtigt, når de skal finde deres ståsted i en geografisk udflydende og konstant foranderlig verden, påpeger Charlotte Boje H. Andersen.

Med projektet “Vores Nordjylland” ønsker de statsanerkendte kulturhistoriske museer i museumssammenslutningen Kulturarv Nord at være med til at give indbyggere i Nordjylland muligheden for at reflektere over og sætte ord og ikke mindst billeder på deres tilhørsforhold til det nordjyske og til Nordjylland. Undervejs vil både nordjyder, museer og Region Nordjylland blive klogere på nordjydernes opfattelse af dem selv, deres identitet og Nordjylland som område.

Projektet har været påvirket af corona, og den oprindelige tidsplan er ændret flere gange. Men nu er vi altså nået dertil, at udstillingen er landet i Thisted.

Foto: Pressefoto

Forfatter
Top