Mug og skimmel i slagterafdeling udløser bøde og sur smiley

Slagterafdelingen hos Spar-butikken på Iversensvej i Thisted har fået en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner på grund af mangelfuld rengøring.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport fra den 21. juli. Tilbage til den 27. maj var Fødevarestyrelsen på besøg i slagterafdelingen, og af kontrolrapporten for dét besøg fremgår en række kritikpunkter.

Blandt andet blev rengøringen af lokalerne kontrolleret, og i den forbindelse blev det indskærpet, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene. Der blev nemlig konstateret både mug og skimmelvækst på vægge og inventar i opvaskeafdelingen samt i et kælderrum hvor der bliver opbevaret service og uemballeret emballage til brug i slagterbutikken.

Derudover konstaterede den tilsynsførende, at der ikke var dokumentation for udført egenkontrol vedrørende opvarmning og nedkøling i de foregående tre måneder. Det var der dog blevet rettet op på til kontrollen den 21. juli.

Derfor blev slagterafdelingen tildelt en mellemfornøjet smiley, som samtidig resulterede i to gebyrbelagte opfølgende kontroller. Den første fandt sted den 21. juli. I den forbindelse blev der igen konstateret mug og skimmelvækst forskellige steder – herunder i det førnævnte kælderrum.

– Det der sker er, at i Corona-tiden hvor alt lukker ned i madafdelingen, så står køkkenet jo selvfølgelig stille og ligeledes opvaskerum og lager. Her havde der så dannet sig en smule skimmel på loftet i opvaskerummet og lageret, forklarer købmand Anders Nyby.

Affugter og UV-blæser
Der er efterfølgende blevet indkøbt både en affugter og en UV-blæser som slår alle bakterier i luften ned.

– Derudover er både loft og vægge blev vasket ned med diverse kemikalier, fortæller Anders Nyby.

Derudover er der blevet malet, så det hele igen fremstår i pæn og ordentlig stand.

Anders Nyby fortæller, at den sure smiley bl.a. skyldes, at han ikke at havde noteret i egenkontrollen at malerarbejdet var bestilt på tidspunktet hvor styrelsen kom på sit første opfølgende kontrolbesøg.

Under den seneste kontrol konstaterede den tilsynsførende i øvrigt, at kontrolrapporten med den mellemfornøjede smiley ikke var hængt op. I stedet hang en kontrolrapport med en glad smiley fra den 27. juni 2019 synligt for kunderne. Den forseelse kostede en bøde på 2.000 kroner.

Den samlede bøde på 17.000 kroner, en sur smiley samt de gebyrbebalgte opfølgende kontrolbesøg har dog ikke slået købmanden ud. Tværtimod:

– Vi er oppe på hesten igen, og har fuld fart på, med stort smil og kæmpe madglæde, slutter Anders Nyby.

Forfatter

Related posts

Top