Morsø U-Landsforening får støtte til lokale projekter

Morsø U-landsforening har fået 99.858 kroner i støtte fra Organisationen CISU – Civilsamfund i Udvikling – som administrerer nogle af Udenrigsministeriets tilskudsordninger til danske NGO’er.

– Pengene skal bruges til et to-årigt projekt, hvor foreningen vil involvere lokalbefolkningen på Mors til yderligere at engagere sig i vore projekter i Tanzania og i udviklingsarbejdet generelt, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Morsø U-Landsforenings aktiviteter har hovedsageligt drejet sig om projekter i venskabsbyen Bukoba i Tanzania, men med den netop tildelte støtte er planen nu at iværksætte nogle aktiviteter lokalt i tre udvalgte grupper på Mors.

Om de tre grupper skriver Morsø U-landsforening:

1. Unge – hovedsageligt på Morsø Gymnasium i samarbejde med elevforeningen H(Å)BB. Vi vil tilbyde temadage, gæstelærerbesøg og deltage i fællestimer på gymnasiet. Vi vil gerne være med til at motivere de unge til aktivt at engagere sig i verden omkring sig.

2. Medlemmer af Morsø U-Landsforening – Vore egne medlemmer bliver yderligere involveret i vore aktiviteter og bliver klædt på til at kunne informere om aktiviteterne i eget netværk og på egen arbejdsplads.

De bliver også involveret i salg af varer fra kvindegrupper i Bukoba, og de opfordres til at deltage i medlemsrejse til Bukoba, så de ved selvsyn kan møde vore kontakter og venner i Bukoba, se projekterne og derved få en bedre forståelse af udviklingsarbejde.

3. Lokale kvinde- og håndarbejdsgrupper – Opfordres til at blive nysgerrige efter at lære om afrikansk husflid bl.a. ved selv at fremstille tasker, indkøbsnet, tøj og ”bee’s wrap” af de flotte afrikanske stoffer til videresalg ved vore arrangementer og på ”markedsboder”. – De vil møde afrikanske kvinder virtuelt, hvor man kan udveksle fortællinger og håndarbejdsmæssige ideer og mønstre

Projektet omfatter også fremstilling af en dokumentarfilm om foreningens arbejde.

– Filmen skal formidle, at det kræver både engagement, diplomati, hårdt arbejde og hjerteblod, for at et udviklingsarbejde kan lykkes, men filmen skal også vise, at små organisationer og lokalforeninger kan gøre en stor og reel forskel, der rækker ud over kortsigtede indsatser som f.eks. indsamling af bamser og tøj, skriver foreningen.

Der er også afsat midler til at producere foldere til uddeling i de 3 grupper med opdateret information om forholdene i Bukoba, for at oplysning bliver til engagementsskabende aktiviteter.

– Vi glæder os til at tage fat på arbejdet med det nye projekt, hvor målet er, at flere vender blikket mod verden udenfor (Mors) Danmark og bliver bevidst om nødvendigheden af global indsigt, forståelse og samarbejde som en del af de 17 Verdensmål, lyder det fra formand Anne Mette Schrader.

Foto: Privatfoto/Morsø U-landsforening

Forfatter

Related posts

Top